En del hävdar det, andra förnekar. För min del är jag nog ganska benägen att tro att ja, det gör det. – En annan fråga är hur framgångsrika man hittills har varit, och svaret på den frågan är enkelt: Totalt misslyckande!

DryBones tyckte redan år 2001 att det fanns en rädsla att uttala dessa islamistiska ambitioner fullt ut, och publicerade redan då, för tolv år sedan, följande ”cartoon”:

Ännu i denna dag förefaller denna ovilja att i politiskt korrekta kretsar tala ut om vad islamismen egentligen eftersträvar, som såväl just politiskt korrekt – något annat var ju inte att vänta – som bottnande i just rädsla. – Men varför är det politisk korrekt att vara rädd? ”Do not take counsel of your fears” sade redan general Patton under VKII.

Enligt min ringa mening är det pågående – om än inte hittills så särskilt framgångsrika – islamistiska kriget mot den liberala demokratin någonting som varje liberal demokrat bör våga att motstå!

Att fega ur leder nämligen till den liberala demokratins undergång.

Ett svar på ”Pågår det ett islamistiskt krig i syfte att hela världen ska underkasta sig den islamiska lagen, sharia?”
 1. Med hjälp av DN artikel (publicerad 2013-10-01 12:54) med titeln ”Allt färre judar religiösa” passar KRISTNA bloggare att sätta en måttstock för amerikanska judar.
  När skall dem sätta måttstock på sig själva?

  Självklart förklarar han för oss att ”Min bloggs uppgift är att skriva om de kristna palestiniernas och palestiniernas kamp för en rättvis fred och frihet. Därför faller dessa uppgifter utanför denna bloggs bevakningsområde, om det inte var för uppgiften om att detta även påverkar deras syn på Israel.”….. (http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2013/10/judar-i-usa.html)

  Samma bloggare har åsikter om vad som provocerar muslimiska palestinska araber, ”Det tristna är att Israel fortsätter nu att tillåta nationalistiska israeler att besöka tempelplatsen. Det ses som en provokation för muslimska palestinier. Kunde inte Israel visa lite god vilja mot de muslimska palestinierna låta dem bestämma över vem som får besöka Tempelplatsen, judarna har ju sin böneplats vid Västra muren.”….

  En kommentar till hans ”Al-Aqsa” inlägg; ”Kunde inte muslimerna visa lite god vilja och låta ALLA som vill be på Tempelplatsen göra så? Det är helt oacceptabelt att palestinierna försöker fördriva judar från judarnas heligaste helgedom. ..”, besvarades med ” Ja men gör det i era egna helgedommar! Ni har ju berövat palestinierna deras hus jordbruksmark nu fruktar de att ni berövar dem Tempelplatsen. Ni utestänger kristna tiil Jerusalems kyrkor”
  (http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2013/09/al-aqsa.html)

  Snacka om DOLDA antisemiter som gör det I Jesus namn: “The blog support the Christian Palestinians and all Palestinias on their struggle for a just peace and freedom. It will give tips on news and opinion articles that give the readers a deeper understanding of the complex situation in the Holy Land. The blog’s name ”One of the least of these my Brethren” is taken from Matthew 25:34-46 where Jesus emphasizes our responsibility to our fellow human beings in need of our support.”

  Denna bloggare förnekar att det pågår islamistiskt krig mot övriga världen.
  Jag hävdar att vi befinner vi oss mitt i ett religionskrig och han bidrar själv till kriget – han bevisar det i svaret till kommentaren ”Kunde inte muslimerna visa lite god vilja och låta ALLA som vill be på Tempelplatsen göra så? ..”

Kommentarer är stängda.