Vår nya arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) får kritik från flera håll och av olika anledningar:

– Hennes inställning i abortfrågan tycks inte delas av RFSU.
– Hennes förutvarande medlemskap i Livets Ord gillas inte av t. ex. den vänstern (och därmed Svenska Kyrkan) närstående Dagens Seglora.
– Hennes nuvarande medlemskap i en församling i Örebro som måhända står Livets Ord nära gillas inte bl. a. av Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Jag vet inte riktigt varför det inte tycks vara tillåtet att som statsråd ha andra uppfattningar i abortfrågan än den som företräds av RFSU, eller varför tidigare medlemskap i Livets Ord inte heller tycks vara förenligt med en statsrådspost i Sveriges regering. Men så verkar det ändå förhålla sig i vissa av allt att döma ganska förvirrade kretsar enligt vilka åsiktsfriheten bara tycks tillerkännas dem som har samma åsikter som de förvirrade. Förvirrande eller hur! – Och framförallt odemokratiskt, eftersom det är en av demokratins grundläggande kännetecken att den tillerkänner envar – även statsråd! – just åsiktsfrihet utan att för sin åsikts skull bli angripen eller utsatt för sanktioner.

Så de förvirrade är sannolikt inte bara detta; de är också i grunden antidemokrater – om de tänker efter, vilket det dock inte är så lätt för en förvirrad att göra.

Låt oss alltså inte döma dem alltför hårt.

Frågan återstår hur förvirrade man är i Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA). Problemet är enligt SKMA (länk ovan) följande:

Det SKMA i detta fall har påtalat är att Örebroförsamlingen Kristet Center, som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson tillhör, vid upprepade tillfällen bjudit in den kenyanske pastorn Thomas Muthee. Muthee har i uttalanden från 2005, som uppmärksammats av medier internationellt, påstått att judar (“israeliter”) styr länders ekonomier; ”det är hög tid att vi får ledande kristna affärsmän, affärskvinnor, bankmän – ni vet – som är män och kvinnor med integritet, som styr våra länders ekonomier. […] Om ni tittar på – ni vet – om ni tittar på israeliterna, så är det så de arbetar. Och det är så de är, till och med i dag.” Han tycks också mena att “korruptionen…i våra länder” skulle vara knuten till judarnas föregivna kontroll av länders ekonomier. Dessa påståenden återspeglar några av de äldsta och farligaste antisemitiska föreställningarna, de om en konspiratorisk judisk makt.

SKMA länkar exempelvis till JMA, där Muthee sägs mena att de kristna borde göra som ”israeliterna” och ”run economy”. Well, judarna styr väl knappast ekonomin, det är en överdrift, men det är ju en sanning att många judar ofta varit framgångsrika ekonomiskt.

Här kan du se när pastor Thomas Muthee uttalar de enligt SKMA förhatliga, hatiska, orden:

Men det är väl knappast antisemitiskt att tycka att de kristna borde ta intryck av judarnas framgångsrika exempel? SKMA tycks dock tycka så, tyvärr. Framgång är inget för SKMA eller?

Dessutom vill SKMA att Elisabeth Svantesson svarar på frågan: ”Hur ser arbetsmarknadsministern på det faktum att den församling hon tillhör vid upprepade tillfällen bjudit in en talare som givit uttryck för antisemitism?”

Som framgått är det ganska långsökt att påstå att det Muthee ger uttryck för är antisemitism. Om man dessutom undersöker innehållet på vad som anges vara Elisabeth Svantessons församlings hemsida, nämligen ”Kristet Center Örebro”, finner man där mycket enkelt en mängd exempel på att församlingen verkligen inte är antisemitisk. (Bilden ovan t.h. hämtad från församlingens hemsida.)

Man ser att Israels Sverige-ambassadör Isaac Bachman nyligen besökt församlingen, att man avser resa till Israel nu i oktober, att barnbyn i Israel ”Neve Michael vill hjälpa fler barn”, att Göran Larsson berättat om juden Jesus. Osv, osv.

Antisemitism? Knappast! Elisabeth Svantesson har ingenting att stå till svars för. Är man medlem i hennes församling i Örebro så är man uppenbart israelvän, uppenbart inte antisemit.

SKMA har tyvärr tagit grovt miste. Pastor Muthees uttalanden år 2005 kan tolkas som antisemitism, men det är närmast en vantolkning. Och att misstänkliggöra församlingen i Örebro – och Elisabeth Svantesson – för att man bjudit in denne pastor synes mig ha ett syfte som går bortom SKMA:s mycket vällovliga syfte att motarbeta antisemitismen. Syftet här framstår närmast som partipolitiskt, nämligen att motarbeta det Moderata samlingspartiet.

Eller också har SKMA möjligen fallit för frestelsen att yla med vargarna, att framstå som ”politiskt korrekt” – för att få uppmärksamhet. Den frestelsen borde man ha motstått. Något som hade varit ganska lätt om man ägnat sig åt en aning mer källforskning, en aning mer källkritik.

Svenska Kommittén mot Antisemitism har tyvärr genom detta sitt okritiska ”ylande” i mina ögon förverkat en del av sitt goda anseende.

Det är tråkigt. Mycket tråkigt.

Tillägg 2013-09-24: Till yttermera visso uttalar sig Elisabeth Svantesson i Expressen: ”Naturligtvis tar jag avstånd från antisemitism”.

Naturligtvis är Elisabeth Svantesson inte antisemit, oavsett vad SKMA även fortsättningsvis insinuerar.

Länkar: Ivar Arpi i SvD, Aftonbladet, Sanna Rayman i SvDs ledarblogg.