Dag: 6 december 2016

Lars Adaktusson (KD) tycks närma sig Sverigedemokraternas uppfattning rörande Sveriges nuvarande antisemitiska ”statsledning”

Att Sverigedemokraterna ovillkorligen vill avbryta ”biståndet” till islamonazisterna i ”Palestina”, ja det står ju klart. Att Socialdemokraterna ovillkorligen vill fortsätta detta islamonazistiska ”bistånd”, ja det är ju också uppenbart. Övriga…