Så säger i vart fall Khaled Hamza, redaktören för Muslimska Brödraskapets officiella hemsida:

What about relations with Israel? What would the Brotherhood do regarding the situation between Israel and Palestine?
We think Israel is an occupation force and is not fair to the Palestinians. We do not believe in negotiation with Israel. As the Muslim Brotherhood, we must resist all this. They are an occupation force and we must resist this. Did you see what they do in Gaza, on the flotilla? Israel is a very dangerous force and we must resist. Resistance is the only way, negotiation is not useful at all.

So would the Muslim Brotherhood, if in a position of government, help groups like Hamas?

Yes, sure.

Do you recognize Israel as a state?
No.

Källa

Det här var i och för sig inga nyheter. För enligt Brödraskapet är ju Israel ”en cancersvulst som ska försvinna snart”. Det bloggade jag om för bara några dagar sedan.

Det framgår också att Hamas är en avläggare av Brödraskapet i Gaza. Hamas’ enda och klart uttalade syfte är att genom anfallskrig utplåna den judiska staten Israel.

Detta är en tydligt islamistisk och, eftersom angreppet riktar sig mot Israel, även en islamonazistisk, antisionisk och antisemitisk ståndpunkt. Enligt islamismen får nämligen ett av islam en gång erövrat område aldrig uppges. Och det område där Israel finns, ja det har ju en gång erövrats av islam.

Ingen fara! utropar då en myckenhet kommentatorer. På DN Debatt skriver t.ex. chefen för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds Universitet, som heter Leif Stenberg, att ”risken är liten att Egypten utvecklas till en islamisk stat”. Så här skriver han:

Muslimska brödraskapet är sammantaget den mest sammanhållna och mest erfarna av Egyptens oppositionsrörelser. Dock finns ingen större anledning att befara att rörelsen i den händelse en övergångsregering tillsätts kommer att driva tanken att genom en kupp eller med våld skapa en egyptisk islamisk republik. Snarare har rörelsen drivit idén om Egypten som ett rättvist samhälle genom en fungerande demokrati.

Det är dock svårt att förstå hur en demokrati i Egypten kan bli verkligt funktionell om den innefattar strävan att utplåna en grannstat: Israel.

Stenberg skriver även följande:

Till sist: det har även visat sig i omfattande vetenskapliga undersökningar, att i de länder där islamistiska partier har deltagit i fria och allmänna val, speciellt vid flera tillfällen, har de inte nått några större framgångar och att de efterhand tenderar att ideologiskt gå mot en politisk mitt.

Det framgår inte vilka exempel Stenberg avser. Jag vet bara att i exemplet Gaza visade sig Hamas nå betydande framgångar, till och med så betydande att de gjorde en statskupp och några ”fria och allmänna val” har därefter inte setts till i Gaza. – Och hur var det i Algeriet. När islamisterna vann där, vad hände då med demokratin? Jo, den försvann direkt.

För övrigt skulle jag tro att en viktig beståndsdel i ”den politiska mitten” i arabvärlden tyvärr består i avsikten att utplåna Israel.

Ytterligare skriver ledarskribenten Johannes Forssberg i Expressen under rubriken: ”Bannlys inte Brödraskapet”. Han kritiserar riksdagsmannen Fredrik Malm (FP), och menar att valet inte står mellan ”ett liberalt eller islamistiskt Egypten, utan mellan demokrati och diktatur.”

Men fast hans analys är helt felaktig, så är hans formulering egentligen väldigt träffsäker. För visst står valet mellan liberalism och islamism/kommunism/nazism.

Demokratin är ett sätt att införa såväl liberalism, islamism, kommunism som nazism. Men det är endast liberalismen som vill bibehålla demokratin när den väl införts. Islamismen vill därefter direkt avskaffa den (Hamas i Gaza); nazismen likaså (Hitler i Tyskland). (Jag finner inget exempel på när kommunism har kommit till makten i demokratiska val – tack och lov.)

Så visst står valet i Egypten mellan liberalismen och islamismen.

Då säger företrädarna för det Muslimska Brödraskapet i Egypten att de inte erkänner Israels rätt att existera.

Jag skulle säga, att detta entydigt är ett mera islamistiskt än liberalt sätt att resonera.

Det är också en indikation på vad den demokratiska, liberala och judiska staten Israel har att vänta om det Muslimska Brödraskapet skulle komma att få ökat inflytande i Egypten: Konfrontation!

Tillägg 2011-02-08: Magnus Norell skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, att ”Muslimska Brödraskapet är en del av problemet”. Just det. Ingen del av lösningen på det demokratiska underskottet i Egypten m.fl. arabstater. Just därför att Muslimska Brödraskapet inte eftersträvar demokrati, utan ett islamistiskt kalifat, som inte har något som helst utrymme för liberal demokrati.

Länk: MXp.