Archives by Tag 'seger'

Palestinierna måste förmås att i djupet av sitt medvetande inse att de är ett besegrat folk

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, augusti 11, 2009

Det skriver Daniel Pipes, och MXp kommenterar här. Uttalandet i rubriken har tillskrivits den tidigare israeliske stabschefen Moshe Ya’alon, men eftersom allt tyder på att han inte sagt så, bestämmer sig Pipes för att i stället uttala detta själv. Problemet med detta har jag i någon mån diskuterat här, där jag refererade Daniel Braws recension […]