Många hävdar att den så kallade ”muren” skulle befinna sig på ockuperad mark. ”International Court of Justice” i Haag utgår till och med från det i sitt uttalande från år 2004. Det kan du läsa genom en PDF-nedladdning härifrån. FN självt rapporterar här om saken – men FN:s hemsidor är ett kaos; det är inte lätt att eventuellt hitta de auktoritativa texterna och denna gång har jag nog inte lyckats fullt ut.

I denna min tidigare bloggning kom vi ju i alla fall fram till att Israel inte alls ockuperar Västbanken. Så eftersom domstolen i Haag alltså utgår från denna felaktiga premiss, framstår deras slutsatser som en nullitet, dvs. ett intet. Eller ett trams för att använda tidigare bloggningars språkbruk – oavsett vad FN alltså eventuellt anser.

CNN rapporterade om domstolens synpunkter på detta sätt.

I den förmodade verkligheten är det ju i stället så, att Israels ”gräns” mot ”Västbanken” aldrig har fastställts. Den nuvarande ”gränsen” är i själva verket inte alls någon gräns utan en stilleståndslinje, dragen efter befrielsekriget år 1948. Den kallas ”gröna linjen”. Öster om gröna linjen befann sig år 1948 den jordanska ockupationsmakten som erövrat området i ett anfallskrig. Denna makt har, en tid efter att Israel ockuperade området år 1967, avsagt sig alla anspråk på det och dessutom slutit fred med Israel. Eftersom fred numera råder, är området alltså inte längre ockuperat ens av Israel – enligt den logik som jag angav i min tidigare bloggning – se länk ovan.

Men vad som är sanning i Israel är, tycks det, bara dumt skämt i Haag, i FN och i Iran – för att ta några exempel, och för att travestera Gustaf Fröding. Synd är det, att det måste vara så!

Och det är tyvärr också så, att Israels närvaro både på ”Västbanken” och på andra ställen är väldigt mycket mer än ett dumt skämt, i vart fall för Iran – om än inte i Haag och i FN hoppas jag. För i Irans ögon är Israel ”den lilla Satan”, och hon skall dö – överallt, alltid! Det har Irans ”president” Ahmadinejad uttryckligen uttalat nämligen, och det framgår tydligt här.

Visst är det dumt att säga så. Men skämtar tror jag inte att han gör …

(Källa: Wikipedia här.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 svar på ”Israels skyddsbarriär är inte belägen på ockuperat territorium”
  1. Avlo, det är väl ett slags kulfång. Åtminstone var syftet med den delvis det, nämligen att hindra beskjutning från ”Västbanken” på Israel. Det andra syftet var och är att förhindra terrorister att komma in i Israel för att döda judar. Även ett ”terroristfång” alltså.

    Vissa palestinier tycks visserligen kalla kulfånget för ”den rasistiska segregationsmuren”. Men när det kommer till kritan tror jag inte att vissa palestinier är så jätteangelägna om att inte vara segregerade, dvs. åtskilda från judar. För många av dem vill inte endast skilja sig själva utan hela ”Palestina” från judar. Det kombinerade kul- och terroristfånget är ett av flera bra hinder mot detta.

    (Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier)

    /Lennart

Kommentarer är stängda.