Man kan idag läsa detta på Arutz7. Man kan där också se den film som jag återger här nedan.

Vi ser alltså hur en liten flicka attackerar israeliska soldater såväl med ord (vilka ord det är vet jag inte) som handgripligen, alltmedan vad som framstår som journalister och fotografer/kameramän svärmar däromkring i förväntansfull avvaktan på att kunna dokumentera det tillfälle när någon israelisk soldat tappar besinningen och ”ger igen”. Allt för att kunna visa för världen hur omänsklig den israeliska militären och ”ockupationen” är. Allt för att kunna delegitimera Israel.

Men det är ingen soldat som ger igen. Allt vad de gör är bara att smila och småle en smula åt detta vansinne.

För visst är det vansinnigt att skicka fram en liten flicka att agitera mot israeliska soldater som har all möjlighet i världen att göra henne hur illa som helst? Hur vansinnigt är det av journalisterna – och hennes föräldrar – att bara vänta och hoppas på att det ska ske? Att inte ingripa för att förhindra att det sker? Att närmast önska att denna lilla flicka ska misshandlas, enbart i syfte att kunna kasta skuld på Israel?

Men sådan ser tydligen internationell journalistik ut för närvarande – och sådan är tydligen uppfattningen bland palestinska föräldrar. Barnen kan offras bara Israel skandaliseras.

Att palestinska barns föräldrar till och med tycks vilja offra dem som självmordsbombare det ser vi ett exempel på här t.v.

Märkligt, kan man tycka, att världen är så fokuserad på att delegitimera Israel, att den glömmer de lidanden som de palestinska barnen får utstå, genom att skickas fram som den lilla flickan, genom att bära bomb-bälte som den lilla pojken. Att den glömmer allt lidande som judarna kommer att få utstå om Israel utplånas. En utplåning – och ett lidande – som de flesta tongivande organisationer i ”Palestina” tyvärr syftar till att uppnå.

Vissa hävdar att det finns en ny slags antisemitism, som numera inte består i att angripa judarna direkt, utan som gör det mera försåtligt och indirekt, nämligen genom att på olika sätt angripa den judiska staten: Israel. Så som flickorna och pojkarna i ”Palestina” tydligen gör, med världspressen då som lydiga knähundar i den nya antisemitismens ledband.

Det kanske är det som är förklaringen till denna fokusering. Men det är ingen ursäkt.

För vare sig den ”gamla” eller den ”nya” antisemitismen kan ursäktas. Den kan bara bekämpas. Det är det som världspressen – och även världen i övrigt – borde ägna sig åt. Även de palestinska araberna. Inte att gå i antisemiternas ledband.

Men det gör man inte genom att förväntansfullt se fram emot att småflickor misshandlas av militärer.

Låt oss äntligen genomskåda allt detta. Angrepp på den judiska statens rätt att existera är antisemitism, ingenting annat. Att försöka delegitimera den judiska staten, så som filmen ovan visar försök på, är antisemitism, ingenting annat.

Låt oss äntligen samla oss för att gemensamt stå detta onda emot!

Länkar: Här en bloggning om ett annat barn som världspressen trodde att israeliska soldater ”mördat”, den så kallade al-Durra bluffen. Inte sant. Och här finner du mera om Pallywood-lögnerna.