Vissa kretsar inom islam – somliga kallar dem islamister – har tagit över nazismens och kommunismens strävan till världsherravälde. En sådan rörelse är uppenbarligen Hamas, i vart fall att döma av följande länk. ”Israel kommer att besegras”, heter det, ”och även alla dem som stöder Israel”. Vidare: ”De förstår inte den arabiska eller muslimska mentaliteten, som avvisar främlingen”. (Citaten är översatta till svenska av mig.) De är alltså också främlingsfientliga? Men de är ju nazister, så vad var att vänta?