I vart fall innehöll dess programtablå på nätet idag följande text till programmet ”Människor och tro” kl 14.00:

Människor och tro : Islamiskt parti vill växa här

Den kontroversiella islamiska organisationen Hizb ut-Tahrir vill nu växa i Sverige. På söndag när partiet håller sin årliga Skandinavienkonferens i Köpenhamn så kommer man att kunna delta via videolänk från Stockholm. Hizb ut-Tahrir vill ha en världomspännande islamisk stat och demokrati anses inte förenligt med det målet. Här i Norden är agendan dock en annan hävdar partiets talesman för Skandinavien Chadi Freigeh. Programledare: Tithi Hahn.

Hizb ut-Tahrir är antidemokrater alltså enligt deras egen uppfattning, som vill införa en ”islamisk” – rätteligen islamistisk – stat under shari’a. Men så klart är agendan i Norden en annan. Fan tro’t …

Fast hur är det nu: Är de muslimer eller islamister? Det finns en klar rågång mellan religionen islam (vars anhängare kallas muslimer) och den politiska ideologin islamism (vars anhängare visserligen alla i någon mening är muslimer, men därtill även islamister). Islamismen önskar införa den islamiska lagen shari’a i hela världen i ett världsomspännande kalifat. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har uttalat att shari’a är oförenlig med demokratins grundläggande principer. Det säger för övrigt islamisterna själva också. Islamismen och shari’a har inget med demokrati att göra. I denna del borde alltså västerländska demokrater och islamister kunna vara överens alltså. Demokrati och islamism är antagonistiska ideologier.

När det sedan gäller religionen islam, så avser den i första hand ett förhållande mellan den enskilde och Gud, precis som alla andra religioner. Det är först när man, så som islamisterna gör, anser sig uppmanade av Gud att påtvinga andra människor sin lag, vilka har att antingen underkasta sig lagen eller dö, som religionen övergår till att bli en politisk ideologi. Det kan förvisso finnas inslag av ideologi i andra religioner, men ingen annan ideologi än den islamistiska är så tydlig med sitt krav på andra människors påtvingade underkastelse. Ingen annan på religiösa föreställningar baserad ideologi är så tydlig med att de som inte underkastar sig ska angripas med våld, antingen till dess de underkastar sig eller dör. Jag skulle säga att det inte egentligen finns någon annan religiöst grundad ideologi utom just islamismen som uttryckligen sanktionerar krig och dödande för att genomdriva sin vilja.

Så illa är det ställt med islamismen, alltså. I detta läge finner programmet ”Människor och tro” anledning tala med en företrädare för Hizb ut-Tahrir, en av de mest högljudda förespråkarna för den islamistiska – inte islamiska – anti-demokratiska ideologin – och för världsherravälde. Men just denne företrädare har givetvis ”en annan agenda”. Kanske då som den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi som ju eventuellt helst vill leva i en islamisk stat, eller om den nu är islamistisk. (Bedöm själv genom att titta på filmen i denna länk.)

OK. Låt oss nu byta ut ordet ”islamisk” i ovanstående citat mot ordet ”nazistisk”. Hur sannolikt är det då att Sveriges Radio skulle sända ett program under rubriken ”Människor och politik” på detta tema? Annonsen skulle då lyda ungefär så här:

Människor och politik : Nazistiskt parti vill växa här

Den kontroversiella nazistiska organisationen Nationell front vill nu växa i Sverige. På söndag när partiet håller sin årliga Skandinavienkonferens i Köpenhamn så kommer man att kunna delta via videolänk från Stockholm. Nationell front vill ha en världomspännande nazistisk stat och demokrati anses inte förenligt med det målet. Här i Norden är agendan dock en annan hävdar partiets talesman för Skandinavien E. Hitler.

Jag skulle säga att sannolikheten närmar sig noll.

Såväl islamismen, nazismen och kommunismen är totalitära anti-demokratiska ideologier som söker världsherravälde och människors underkastelse.

Sveriges Radio har inget problem att göra program med anti-demokratiska islamister i alla fall. Nu ska man väl till Sveriges Radios försvar säga att programmet inte är helt okritiskt, tvärtom. Fast jag väntar ändå med spänning på motsvarande program med nazistiska och kommunistiska förtecken och motsvarande ljumma kritik av dessa ideologier. Agendan är dock icke sådan. Kritiken mot nazismen är överväldigande och inga nazister intervjuas i detta tonläge i Sveriges Radio. Kritiken mot kommunismen är närmast obefintlig. Kommunister får tvärtom jobba fritt inom radion såvitt jag vet. Lite dubbla måttstockar kanske, eller?

(Apropå det så fick ”Täppas” Fogelberg en veckas munkavle för att han tyckte att Lars Vilks har sig själv att skylla om islamisterna(!) dödar honom. Fast inte vet jag om han är kommunist. Nazist är han i vart fall inte. Islamist? Tja, vem vet.)

Länkar: Sveriges Radio, Här kan du förhoppningsvis (i en månad) lyssna på programmet, Per Gudmundson, Daniel Poohl i Expo som förtjänstfullt noterar och ger exempel på att Hizb ut-Tahrir också är en antisemitisk rörelse.