Följande har jag hämtat från Merit Wagers blogg, där ett uttalande av Myndigheten återges. Det lyder som följer:

Verket har ingen annan syn på Hamas än den som utarbetats i samråd med andra medlemsstater och som framgår av Europeiska Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. I en bilaga till denna ståndpunkt finns en förteckning över vilka grupper, som omfattas. Förteckningen har upprättats på grundval av undersökningar gjorda av rättsliga eller polisiära myndigheter i medlemsländerna. Den kompletteras eller revideras halvårsvis för att hållas aktuell. Den senaste uppdateringen är 2008/586/Gusp av den 15 juli 2008. I denna uppdatering anges ”Hamas” (”inklusive Hamas-Izz al-Din al-Qassem”) under punkten 17 som en av de grupper och enheter som omfattas.

Det var ju trevligt att Myndigheten tycks ha ändrat sig. Frågan är hur mycket man kan lita på det. Är det en omvändelse under galgen? Eller ett spel för gallerierna?

(Förresten: I vad är just Verket en medlemsstat?)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,