Valet har nu sluträknats. Här kan du se resultatet. Efter vissa enklare beräkningar kan man konstatera, att alliansen hade behövt endast 903 fler röster för att få majoritet bland de som röstat på något riksdagsparti. Som det blev fick alliansen 49,98 % av rösterna.

I Göteborg och Dalarna hade det endast krävts några få röster mer för att fler mandat skulle tillfalla alliansen.

Liberala partiet

Det sympatiska (klassiskt) Liberala Partiet skriver på sin hemsida att det var röster på dem som gjorde, att detta inte hände. Läs även på Nyheter24. Och visst kan man anta att om detta parti inte hade ställt upp, så hade deras röster antagligen tillfallit något av allianspartierna i stället. Partiet fick totalt 716 röster. Återstår 187 röster.

PiratpartietSamtidigt har det likaledes sympatiska och frihetliga Piratpartiet fått hela 38491 röster. Röster som antagligen till stor del också hade tillfallit alliansen, om inte partiet hade funnits. Totalt sett föreligger därmed en tydlig borgerlig valseger, som dock tyvärr plottrats bort genom partisplittring.

Om man vill spekulera lite, kanske det finns anledning för Moderaterna att betänka om deras avfall från den klassiska liberalismen, som till stor del vägledde partiet under 1990-talet, och deras rättning mera vänsterut, lett fram till denna situation. Men å andra sidan hade nog Moderaterna inte varit ett så stort parti som de nu är, om de inte hade rättat in sig på detta sätt, utan hållit fast vid (ny)liberalismen. För fullt så liberala som det Liberala Partiet – eller Piratpartiet – är nog inte väljarna i allmänhet.

Merit Wager

Nå, nu får vi då Sverigedemokraterna i vågmästarposition i stället. Partiet beskrivs oftast vara ”främlingsfientligt”. Merit Wager har sin uppfattning klar om varför de har kunnat växa sig starka. På sin blogg skriver hon bland annat följande apropå vad hon upplever som ett missbruk av asylrätten:

Jag tycker inte att asylrätten ska begränsas, bara – vilket borde vara självklart! – att lagar som stiftats i demokratisk ordning ska följas. Politiker och media måste sluta med sin ensidiga rapportering och börja tala allsidigt klarspråk. Hade de gjort det för länge sedan och hade de s.k. ansvariga: regering, riksdag, Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Polisen sett till att utlänningslagen efterlevdes, då hade Sverige sett annorlunda ut, synen på invandrare hade varit betydligt positivare och Sverigedemokraterna hade inte haft en chans att komma in i riksdagen!

Och det är klart att om människor som inte har rätt till asyl ändå får asyl, utan att vare sig myndigheter eller politiker gör något åt det, kanske av missriktad välvilja, så uppstår väl därmed en grogrund för ”främlingsfientlighet”, vilken Sverigedemokraterna inte har varit sena att utnyttja.

Nietzsches ord är som alltid mycket aktuella att begrunda: ”Vilken skada de onda än må göra så är ändå den skada de goda gör, den skadligaste skadan”.

Det Liberala Partiet värnar för sin del om asylrätten. Så här skriver de (se länk ovan): ”Oavsett vad som händer med migrationspolitiken i övrigt finns det ett värde i att slå vakt om rätten att söka asyl på grund av förföljelser. Asylrätten ska grundas på flyktingkonventionen.”

Om vi urholkar och urvattnar den rätten, bidrar vi sannolikt till främlingsfientlighetens tillväxt. Kanske är det, som Merit Wager menar, just detta som orsakat Sverigedemokraternas beklagliga framgång i årets val.

Länkar: SvD, DN, Dagen, GP, Expressen, Aftonbladet, Lisa Abramowicz på Newsmill, GP igen.