Mot bakgrund av dagens rapportering i bl. a. SvD och DN och de flesta andra svenska dagstidningar på nätet, kan man konstatera, att mitt antagande för några dagar sedan, om tillnyktring i media när det gäller nyhetsrapporteringen från Gaza var fel.

Dagens rubrik lyder: ”Israeliska flygangrepp mot Gaza”. Dessutom skriver man – ja det är ju TT som ligger bakom så klart – att ”flygangreppen skedde efter att Hamas på lördagen meddelat att man nått en överenskommelse med andra militanta grupper i Gaza om att stoppa den raketbeskjutningen av Israel.” Därmed får man det att framstå som om Israel attackerar Gaza trots att Gaza nu ska stoppa sina angrepp på Israel.

Eftersom Gaza under lördagen även angripit Israel genom ytterligare en Kassamattack, kunde artikelrubriken lika gärna ha varit denna: ”Förnyad palestinsk raketattack mot Israel”. Men TT:s fokus är israeliska försvarsattacker, inte palestinska angrepp. Och att Gaza hela tiden angriper Israel för att utplåna landet, det får man aldrig läsa något om.

Å ena sidan träffar man alltså i Gaza överenkommelser om att sluta skjuta, å andra sidan skjuter man ändå. Frågan är då vad Israel bör ta fasta på: överenskommelser som inte hålls eller det faktum att raketerna fortsätter att falla? Enligt TT tycks överenskommelserna vara viktigare än verkligheten – åtminstone om de kan användas för att framställa Israel i dålig dager.

Jerusalem Post skriver om kassamangreppet i går lördag men även beträffande överenskommelsen, att ”the Islamic Jihad denied such an agreement had been reached, saying Sunday that it reserved the right to continue its ”legitimate resistance.” Det finns tydligen inte ens någon överenskommelse i Gaza. Men även om detta tiger TT.

TT:s förljugna nyhetsrapportering fortgår alltså obehindrat. Och så gott som samtliga svenska dagstidningar och övriga media vidarebefordrar lögnerna och halvsanningarna helt okritiskt.

– Det är möjligt att TT inte känt till Islamiska Jihads uttalade när man skrev sin artikel, men ännu söndag eftermiddag finns det ingen svensk tidning på nätet som har rapporterat om den till synes icke existerande överenskommelsen. Därav måste slutsatsen dras, att inte TT har gjort det heller. Och kommer väl inte att göra heller, förrän man hittar en möjlighet att vända saken mot Israel. TT har väldigt lätt att hitta sådana möjligheter, tyvärr.

Publicerat kl 13.44.

Tillägg: Ekot rapporterar dock på ett mera rättvisande sätt och med en rättvisande rubrik. Bra jobbat!

Tillägg 2009-11-24: JPost meddelar, att israeliskt flyg idag på tisdag morgon bombat en vapenfabrik i norra Gaza och vapensmugglingstunnlar på gränsen mot Egypten. Ännu kl. 16.17 har inga svenska media rapporterat om detta. Jag trodde att israeliska flygräder mot Gaza var obligatoriska nyheter i Sverige. Men kanske pågår en omsvängning. Fast å andra sidan rapporterades det ju inte om det förnyade angreppet mot Israel från Gaza i söndags heller.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,