I serien ”Nyhetsrubriker vi aldrig läst” och sannolikt aldrig kommer att få läsa, utom här på Sapere Aude! alltså, är det nu dags för den ovan angivna.

I stället förmedlar TT-AFP rubriker och artiklar av nedanstående slag:

Israeliskt flyg angrep Gaza

Israeliskt stridsflyg angrep i dag en
byggnad och två tunnlar i Gazaremsan
efter ett raketanfall därifrån,
meddelade israelisk militär.

Planen inriktade sig på en palestinsk
vapenfabrik i staden Khan Yunis och
två tunnlar för smuggling mellan
Gazaremsan och Egypten, enligt
militären.

Israel har utsatts för ett tiotal
raket- och granatattacker från Gaza
sedan den 22 oktober.

Men medan man ofta förr kunde hitta artiklar av detta slag återgivna i samtliga nyhetsmedia i Sverige, har jag denna gång – ännu så länge – bara funnit den i SvT:s Text-TV och, i en lite annan version, i Nyhetskanalen, dvs. TV4.

Kanske är det ett gott tecken på tillnyktring, och därmed i så fall också ett klart budskap från svenska media till TT: Vi tänker inte publicera förvrängda nyheter.

Gazaattack Förvrängningen är denna: Den israeliska attacken är uppenbarligen ett svar inte bara på en utan på flera ”gazanska” attacker på israel.

Varför är då den stora nyheten, som föranleder rubriksättningen, den att Israel försvarar sig? Förvrängningen består dessutom i att påstå att Israel angriper ”Gaza” i största allmänhet, för det har man inte gjort. Angreppet har skett mot smugglingstunnlar och vapenfabriker.

Tvärtom är det Gaza som angriper Israel i största allmänhet, genom att skicka raketer som urskillningslöst träffar vad som helst, och gärna då den israeliska civilbefolkningen.

Israel är hela tiden utsatt för ett angrepps- och utplåningskrig. Men detta faktum ger sällan eller aldrig upphov till några rubriker. I stället kan man att döma av rubriksättningen förledas tro att den största sensationen är, att Israel försvarar sig, därtill på ett oegentligt sätt, genom att till synes oprovocerat ”angripa” Gaza.

Den egentlige islamistiska angriparen anser det givetvis oförskämt av judarna, ett dhimmi-folk som enligt deras uppfattning ovillkorligen har att underkasta sig ett islamistiskt styre, att etablera en egen stat på ett territorium som enligt islamisterna är vigt åt islam till domedagen, en s. k. waqf. Varje israelisk försvarsåtgärd ses därför av dem som ett angrepp på islam.

Men det finns ju ingen anledning varför svenska media skulle dela, eller ens implicit förmedla, denna uppfattning.

Nästa gång Gaza angriper den israeliska civilbefolkningen i sitt utplåningskrig borde media inte vänta till dess Israel försvarar sig, utan direkt rapportera om detta, t. ex. med en rubrik som denna: ”Palestinska raketer angrep på nytt Israel”.

Fast om TT skulle sätta en sådan rubrik, skulle väl ingen publicera …

Här kan du läsa om bakgrunden till Israels senaste försvarsåtgärder i Gaza.

Här är ett diagram över de senaste raket- och granatkastarattackerna mot Israel:

Attacker

Länk: Arutz7.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,