Idag är det tjugo år sedan Berlinmuren ”föll”. Nåja den rämnade inte av sig själv, det var bland annat en del handfast arbete som krävdes. Här är några bilder som jag tog år 1990 strax söder om Brandenburger Tor:

Muren 1
Ljuset från väster

Muren 2
Ett litet steg för en människa – ett stort steg för mänskligheten

Muren 3
Svärd som smidits till billar?

En annan orsak var att det kommunistiska totalitära systemet inte förmådde ge människor demokrati och frihet, utan i stället gav dem diktatur och underkastelse. Fred fanns visserligen i det kommunistiska DDR och en viss säkerhet, men sådant räcker inte för ett människovärdigt liv.

DDR-diktaturen kallade Berlinmuren för en ”antifascistisk skyddsvall”, i ett språkbruk som George Orwell skulle ha gillat. I själva verket var syftet med muren det motsatta. Den skyddade inte från någonting. DDR gick under. Syftet med muren var att hindra DDR:s befolkning från att lämna landet, diktaturen, ofriheten för att söka demokrati och frihet i väst.

Berlinmurens tjänade alltså som en fängelsemur, runt utomhusfängelset DDR.

Nu finns det olika slags murar. Visby ringmur uppfördes inte för att hindra innevånarna i Visby stad att lämna staden, utan för att hindra inkräktare att komma in. Syftet med Kinesiska muren och de flesta andra stadsmurar var också precis detta.

Detta är också syftet med den skyddsbarriär som Israel uppfört för att hindra terrorister och andra inkräktare att ta sig in i Israel för att mörda civilbefolkningen. Sedan skyddsbarriären byggdes har antalet självmordsbombningar och terrorattacker inne i Israel minskat drastiskt.

Dessa inkräktare tillhörde ofta islamistiska organisationer vars syfte var och är att utplåna Israel. Om någon mur, barriär eller skyddsvall med rätta kunde kallas för ”antifascistisk” så är det just denna barriär. Med ett än mer adekvat språkbruk kunde den kallas för antinazistisk. Den skyddar Israel från den islamonazistiske fiendens angrepp – precis som Visby ringmur en gång skyddade folket i Visby från deras fiender.

En socialdemokratisk minister, förra statsrådet Jämtin, uttalade sig dock en gång så här: ”Muren är helt obegriplig, det går inte att uttrycka med ord hur vansinnigt sjuk den är”. Nu är det ”för jävligt”, hette det vidare. Året var 2005, och det var inte Visby ringmur hon talade om.

Vissa ”murars” fall kan man alltså glädjas över. Andra ”murar” behöver stå kvar, såsom Israels ”antinazistiska skyddsvall”. Israel är en demokrati som måste försvaras. Angriparna vill utplåna denna demokrati och vill i många fall införa en islamistisk diktatur. Följaktligen vill de också att ”muren” ska bort.

Vad som Jämtin hade så svårt att förstå är alltså detta: Försvaret av demokrati och frihet kräver ibland uppförandet av ”murar”.

General Patton kallade visserligen fasta försvarsanläggningar för monument över mänsklig dårskap. I den mån Berlinmuren och den ”islamonazistiska skyddsvallen” vid stilleståndslinjen mellan Israel och dess fiender är sådana monument, så är dårskaperna dessa: kommunismen och islamonazismen.

Kampen mot dessa totalitära rörelser vinns förvisso inte i första hand genom att uppföra barriärer, utan genom att vinna människors sinnen för demokrati och frihet. När detta skett uppnås dessutom fred och säkerhet som en närmast automatisk följd. Då, men först då, behöver vi inte längre försvara oss, vare sig genom murar eller på annat sätt.

En utopi förvisso. Men en vackrare sådan än de utopier som kommunismen, nazismen och islamismen står för. Väl värd att kämpa för.

Här läser jag dessutom att Yassir Arafat faktiskt var kompis med Erich Honecker, mannen som lät bygga Berlinmuren. Diktaturens kreatur finner varandra än en gång.

Tillägg 2009-11-11: Helle Klein i Aftonbladet finner det provocerande att Israel försvarar sig.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,