Vad betyder egentligen det nya begreppet ”världsmusik”? En oinformerad tolkare som jag skulle genast tänka på ABBA, Elvis, Spice Girls osv., nämligen alltså musik som spelas och gillas över hela världen. Men nej: världsmusik tycks betyda sådan musik som enbart tillhör några få människor på någon mycket geografiskt begränsad plats i världen, alltså sådant som vi brukade kalla folkmusik förr. Varför denna nya etno- och ”geo”centriska betydelse av ett begrepp som enligt vanligt folkvett inte har denna innebörd? ABBA – det är världsmusik det! Men det ena är inte sämre än det andra.