Jag läser i tidningen Advokaten följande:

Den sydafrikanske juristen Richard Goldstone blir den förste mottagaren av nyinstiftade Stockholm Human Rights Award.
Richard Goldstone har, enligt priskommittén, under flera decennier gjort enastående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Bland annat ingick han från 1994 till 2003 i Sydafrikas konstitutionsdomstol och 1994 till 1996 var han chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda. I mars 2009 utsågs Goldstone av FN:s Human Rights Council att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza.

Richard Goldstone mottar priset vid en ceremoni i Stockholm den 3 december.

Goldstone kanske är en duktig jurist, det vet jag inte mycket om. Men han har ändå fått mycken kritik för den digra rapporten om Israels senaste försvarskrig i Gaza. Läs t. ex. här.

Det visar sig att själva mandatet från FN:s Human Rights Council var att:

investigate all violations of international human rights law and international humanitarian law by the occupying Power, Israel, against the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, particularly in the occupied Gaza Strip, due to the current aggression, and calls upon Israel not to obstruct the process of investigation and to fully cooperate with the mission

Det var alltså endast fråga om att undersöka ”ockupationsmakten”, Israels brott, och inte till att börja med att undersöka om sådana brott begåtts. FN:s resolution utgår från att brott begåtts. FN utgår också från att Israel ockuperar Gaza, trots att det så vitt man vet bara finns en enda israelisk medborgare där, nämligen den fångne soldaten Gilad Shalit. Dessutom fann man det inte nödvändigt att undersöka angriparen, Gazas, brott, utan endast försvararen Israels.

Uppdragsgivarna utgår därför från vad som man vill få bevisat. Med ett sådant uppdrag blir resultatet därefter, en ensidig och därmed osaklig Israel-kritik. Man undrar varför Goldstone ville åta sig ett sådant uppdrag.

Som ett kuriosum, och kanske en indikation på en möjlig förklaring, finner jag uppgiften att Goldstone under sin tid som åklagare i f.d. Jugoslavien åtalade en person vid namn Gruban för krigsbrott. Det visade sig dock senare att denne Gruban var en romanfigur ur boken ”Hjälten på åsnan” skriven av Miodrag Bulatovic.

Nu har Goldstone själv skrivit en tjock bok, som kanske handlar mera om sanning än om dikt, men säker kan man inte vara. Och att den är ensidig, ja det var ju som sagt själva förutsättningen.

Och nu har han alltså även fått pris. Jag ställde den 22 september följande fråga till Advokatsamfundet via epost:

Med anledning av att Richard Goldstone erhållit Stockholm Human Rights Award, något ni rapporterat om här: http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=9504

önskar jag få information om namn på de personer som ingått i priskommittén och i vilken kapacitet de medverkat i kommittén. Slutligen vill jag veta vem som utsett priskommittén.

Tack!

Med vänlig hälsning
Lennart Eriksson
innehavare av bloggen Sapere Aude!

Något svar har jag inte fått. Så antingen är priskommittén ett hemligt sällskap eller också vågar de inte stå för vad de gör offentligt. Men vad som beslutas av okända potentater i hemliga konklaver är knappast värt att fästa avseende vid i ett öppet samhälle. Ett sista, men i sammanhanget inte helt osannolikt alternativ är att kommittén är lika fiktiv och påhittad som Gruban.

Ensidighet, dikt och hemlighetsmakeri. Det blir tyvärr därför summeringen av Goldstones och Advokatsamfundets knappast särskilt enastående insatser i dessa avseenden.

Läs här om kritik från UN Watch. Goldstones rapport finns här.

Länkar: Mellanöstern aktualia mm, Arutz7.

Tillägg Bloggen Israel i Sverige förmedlar uppgiften att Goldstone somnade ”when he was shown clips of Sderot children running for their lives after hearing a Color Red rocket warning siren.” Well, well. Nu var det ju inte Gazas krigsbrott utan Israels som han hade uppgiften att dokumentera, så varför då bry sig om några judiska barn, ”när man är gammal och trött” (f. 1938) …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

5 svar på ”Richard Goldstone and Company”
  1. Det kommer nog inte mycket debat igång på svenska bloggar, när alla ska ’invänta moderation’, men jag förstår bloggägrnas situation.

  2. FN hade alltså, redan innan undersökelsen, bestämt sig för vad dom skulle finna.
    Undersökelsen företogs visst av pro-palestina NGOare, har jag förstått och Goldstone skrev under på den.
    Undrar om han ens läste den först?

Kommentarer är stängda.