Irans ”president” Ahmadinejad talade i FN igår. Du kan ladda ned en utskrift på engelska av det han sade härifrån. Här kan du se vilka andra som talade igår – t. ex. president Obama och statsminister Reinfeldt – och även läsa vad de sade.

Naturligtvis ger Ahmadinejad Israel en ny släng av sleven:

How can one imagine that the inhuman policies in Palestine may continue; to force the entire population of a country out of their homeland for more than 60 years by resorting to force and coercion; to attack them with all types of arms and even prohibited weapons; to deny them of their legitimate right of self-defense, while much to the chagrin of the international community calling the occupiers as the peacelovers, and portraying the victims as terrorists.

How can the crimes of the occupiers against defenseless women and children and destruction of their homes, farms, hospitals and schools be supported unconditionally by certain governments, and at the same time, the oppressed men and women be subject to genocide and heaviest economic blockade being denied of their basic needs, food, water and medicine.

They are not even allowed to rebuild their homes which were destroyed during the 22-day barbaric attacks by the Zionist regime while the winter is approaching. Whereas the aggressors and their supporters deceitfully continue their rhetoric in defense of human rights in order to put others under pressure.

It is no longer acceptable that a small minority would dominate the politics,
economy and culture of major parts of the world by its complicated networks, and establish a new form of slavery, and harm the reputation of other nations, even European nations and the U.S., to attain its racist ambitions.

Sådärja. Den ”sionistiska regimen” har enligt Ahmadinejad sedan mer än sextio år tvingat hela (sic!) befolkningen bort från sitt hemland. Det är de palestinska araberna han menar. Men många araber är kvar; de är medborgare i Israel.

Lögn min herre!

Han talar också om att de palestinska araberna utsätts för folkmord och förnekas mat, vatten och medicin. Men Israel förser ständigt Gaza – som är ett gentemot Israel fientligt territorium – med förnödenheter, det är alldeles uppenbart. Vilken annan krigförande stat förser sin fiende med förnödenheter?

Lögn min herre!

Vidare påstår han att en ”liten minoritet”, underförstått judarna, ”dominerar politiken, ekonomin och kulturen i stora delar av världen genom sina komplicerade nätverk, och etablerar ett nytt slags slaveri”.

Lögn min herre! Ett sådant påstående kunde vara hämtat ur den antisemitiska skriften ”Sions vises protokoll”, och utgör just därför ingenting annat än ren antisemitism.

Men vad gör FN? Ja, man låter denne antisemit och islamonazist tala, vilket är en skandal i sig.

Vad gör då åhörarna, FN:s medlemsstater? En del har förstånd att gå därifrån, vilket hedrar dem. Och – jag noterar med stor tillfredsställelse att Sverige hörde till dessa stater! Detta enligt Jerusalem Post.

Heder, alltså, åt Sveriges regering!

Men om man läser vad statsministern sade, blir bilden något förändrad:

As a friend of the people of Israel, we tell the Israeli Government to reach out for peace. To end occupation. To respect international law. To work for a two state solution. To immediately end all settlement activities on occupied land, including in East Jerusalem. And to end the isolation of Gaza.

As a friend of the Palestinians, we expect them to stop all violent acts against Israel. To continue to build viable state institutions. To develop democracy and the rule of law. We will both continue to provide financial support to the Palestinian Authority and assist in capacity building on the ground.

In this matter, the European Union fully supports the United States’ efforts. To resume peace negotiations and to stand ready to actively contribute to their success.The future of both Israel and Palestine lies in cooperation.

Sveriges regering tycks alltså mena, att palestinierna inte behöver arbeta för en tvåstatslösning, inte heller för fred. Och judar får inte, enligt Sveriges regering, bosätta sig någon annanstans än i Israel. En obegriplig ensidighet. Alla människor borde ha rätt att bosätta sig varsomhelst i ”Palestina”. Men enligt Sveriges regering gäller det inte judarna. Bara araberna.

Dessutom kommer Sveriges regering att stödja araberna ekonomiskt i deras strävanden – av vilka en del definitivt går ut på att hålla judarna borta från ”Västbanken” och östra Jerusalem. Andra palestinska arabiska organisationer – såsom Hamas, al-Fatah och PFLP, vill kasta ut (det stora flertalet av) judarna från hela ”Palestina”, Israel inbegripet. Låt oss hoppas att svenskt ekonomiskt stöd åtminstone inte hamnar hos dem.

Länkar: Dagen, DN, Haaretz.

Tillägg 2009-09-26: Att döma av denna länk, verkar det inte vara helt entydigt, att Sveriges representant lämnade när Ahmadinejad talade. Om representanten för Sverige faktiskt lyssnade på Ahmadinejads antisemitiska utläggningar, så är det naturligtvis långt ifrån hedervärt. Och isåfall måste tyvärr det sammanfattande omdömet av Sveriges agerande i FN, inkluderade statsministerns, bli just detta: långt ifrån hedervärt.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,