.. av många, kommer här. Den går till ST Press. – Men jag är ju inte med i ST utan i Jusek – kanske dags att ändra…

I alla fall: Tack ST Press för denna artikel!

Som sagt var: Jag är förbjuden att här berätta om vid vilken myndighet jag är anställd – men det framgår ju ändå av länken ovan. Icke desto mindre är jag stolt över att fortfarande vara anställd vid Myndigheten, oavsett vad EPA tycker. (Vem EPA är och vad han tycker får man en uppfattning om här.)

Frågan som återstår efter att ha läst artikeln i ST Press är väl ändå hur stolt man – som tjänsteman vid Myndigheten eller som Regering – är över att EPA fortfarande är anställd vid Myndigheten? Eventuellt är möjligen generaldirektören det, men annars har jag inte hört det från någon och i synnerhet inte från Regeringen…

(Här är f.ö. en annan ST press-länk till hur Myndigheten behandlar en min kollega.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,