Läs här.

Han skriver bl. a. så här:

På sina håll i Israel har man begärt att vi på ett eller annat sätt skulle ta offentligt avstånd från denna artikel eller t o m ingripa för att förhindra att en sådan artikel skulle kunna publiceras.

Men så fungerar inte vårt land – och skall inte heller göra det.

Skulle jag ägna mig åt att korrigera alla konstiga debattinlägg i olika media skulle jag nog inte ha tid att ägna mig åt så mycket annat. Och kritik mot en av dem skulle kunna uppfattas som att jag tycker att alla andra är bra.

Nähä. Så när Sverige i ett ”debattinlägg” kritiserade Israel och judarna för sina s. k. illegala bosättningar i östra Jerusalem, finns det alltså anledning uppfatta detta som att Sverige anser att arabernas illegala bosättningar är bra?

Bildt har då härigenom klargjort vad en viktig del av svensk utrikespolitik tycks gå ut på: Kritik av Israel och stöd för de palestinska araberna.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ett svar på ”Bildt har talat – men vad är det han säger!”

Kommentarer är stängda.