Det säger USA-sändebudet George Mitchell enligt Jerusalem Post.

Vad som inte tydligt framgår är vilken slags fred som man vill skapa. Läser man artikeln framgår mellan raderna att det är en västerländsk fred som avses, inte en islamistisk fred. Islamistisk fred kan nämligen bara råda där den islamiska lagen, shari’a, härskar. En fred med ett icke-muslimskt land, såsom Israel, är enligt islamismen omöjlig. Med ett sådant land råder som mest en längre eller kortare vapenvila, hudna.

Detta kommer mig att tänka på vad Martin Luther King en gång sade, nämligen att fred inte innebär frånvaro av krig, utan närvaro av rättvisa (justice). Detta har jag bloggat om här. Nu var det väl inte den islamiska lagen som King menade. Men det verkar som att islamisterna menar just detta.

Anwar Sadat, som kanske inte var islamist, men väl muslim, nämnde orden ”rättvis fred” flera gånger när han år 1977 talade i Knesset, läs här. Ismail Haniyeh säger här att Hamas gått med på ”vapenvila” (sic!) och att man eftersträvar ”peace based on justice”. Som artikelrubriken lyder: ”A just peace or no peace”.

Det finns alltså olika innebörder i begreppet ”just peace”. Misstanken är att när islamister, som Haniyeh, tar ordet rättvisa i sin mun, då är det just den islamistiska ”rättvisan” som avses. Men enligt denna slags ”rättvisa” får inte Israel existera – och för övrigt ingen annan icke-muslimsk stat heller. Som mest kan vapenvila råda, i avvaktan på att islam segrar.

Så även om USA kan lyckas att uppnå en fred i västerländsk mening mellan Israel och alla dess fiender, kommer ändå krig alltid att råda i islamistisk mening så länge Israel och/eller islamismen existerar.

Det är kanske därför bäst att inse och anpassa sig till det faktum att islamisterna alltid, så länge det finns tillräckligt många islamister, kommer att befinna sig i krig med västerlandet och alla andra icke-muslimska stater.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,