Man behöver inte vänta länge för att få ytterligare bevis på det jag skrev om igår, nämligen hur bistånd ofta underlättar för de palestinska politiska rörelser vilka har som syfte att utplåna Israel, att nå sitt mål.

Jerusalem Post skriver alltså, att Hamas hotat hjälporganisationer och stulit miljoner dollar och att risken är stor att ytterligare hjälp skall falla i Hamas blodbesudlade händer. All humanitär hjälp till Gaza kräver godkännande av Hamas. Bara sedan Israels senaste försvarskrig i Gaza har Hamas lagt beslag på miljontals dollar som sänts dit via UNDP. Man försöker hitta vägar att kringgå Hamas, heter det. Enligt Arutz7 kände sig FN-chefen i Gaza så hotad att han var tvungen att fly för sitt liv.

Men hur skulle Hamas kunna kringgås. Hamas utgör regeringen i vad som skulle ha kunnat vara en självständig palestinsk stat i Gaza, om inte Hamas mål i stället för att skapa en stat hade varit att utplåna Israel. Inte undra på då att Hamas behöver pengar för att fortsätta kampen mot Israel.

Är det då någon mening att skicka bistånd till Gaza som med säkerhet inte kommer att användas just som bistånd utan just till strävan att utplåna Israel?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,