Samfundet Sverige-Israel riktade vid sin årskonferens i april en fråga till migrationsminister Billström gällande vad han tänkte göra angående Migrationsverkets ”justitiemord” av mig. Så här skrev man:

Fallet Lennart Eriksson är inget annat än ett justitiemord och djupt generande för Sverige, och det utgör också en oroande signal om en kultur av begränsning av åsiktsfriheten som verkar breda ut sig även bland statliga verk. Det är upp till Sveriges migrationsminister att tillse att det är både denna och föregående regerings uttalanden om terrorrörelser som är vägledande för statliga myndigheter, och att dessa inte tillåts driva en egen utrikespolitik eller felbehandla anställda på grund av att dessa privat hävdar åsikter som är både legitima och demokratiska. Det är uppenbart att Migrationsverket har gjort just detta. Vår fråga är: Vad tänker migrationsminister Tobias Billström göra åt saken?

Nu svarar Billström på ordagrant samma sätt som han svarade Annelie Enochson i riksdagen: ”Vad gäller Migrationsverket har jag inga uppgifter som tyder på att verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik. Det finns därför ingen anledning för mig att vidta någon åtgärd i detta avseende.”

Läs här och här.

Men om jag blir av med mitt jobb för att jag använder mig av min grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet genom att i väsentliga delar uttala stöd för sittande regerings utrikespolitik, vilket alla som läser denna blogg kan konstatera är fallet – läs t. ex. länken Migrationsverket och fallet Eugène Palmér nere till vänster – utan att regeringen ingriper, så måste slutsatsen bli att regeringen faktiskt sanktionerar politisk förföljelse, i detta fall utövad av ledningen för den myndighet som är inrättad för att skydda människor från politisk förföljelse. Fast det kanske bara gäller asylsökande utlänningar, och inte svenska medborgare.

Det är naturligtvis generande för Billström att ha tillsatt en generaldirektör för Migrationsverket, Dan Eliasson, som av allt att döma inte har minsta respekt för demokratiska fri- och rättigheter. Men i stället för att rätta till, sjunker Billström i och med detta uttalande bara ännu längre ned i sitt antiliberala, odemokratiska och kanske till och med antisionistiska träsk. Det hade jag inte förväntat mig av en partivän.

Det är lika generande och kanske avslöjande att regeringen när det kommer till kritan inte kan stå upp för att stödja den som stöder regeringens utrikespolitik. Jag anser ju – som regeringen – att Israel har rätt att existera och att Hamas är en terrororganisation. Det är några av de huvudlinjer som jag driver i denna blogg.

Men genom att tillåta att Migrationsverket – och därigenom svenska staten – förföljer mig av denna orsak, måste man ifrågasätta om regeringen egentligen anser att Israel har rätt att existera och att Hamas är en terrororganisation. Det kanske bara är tomt prat.

Att en företrädare för Migrationsverket i rättegång som befullmäktigat ombud för Migrationsverket och därmed med sanktion från Migrationsverkets ledning uttalat att en grundare av Hamas vore att anse som en ”palestinsk frihetskämpe” utgör ju enligt Billström inte heller någon indikation på att Migrationsverket ”bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik”.

Om det är så måste man fråga sig vad som egentligen är regeringens politik. Just nu svävar vi alla i ovisshet om regeringen egentligen menar det man säger, dvs. att Hamas är en terrororganisation. Eller är kanske terroristerna frihetskämpar?

Jag kan upplysa regeringen om att Hamas enda syfte är att utplåna Israel. Det är tydligen OK att företrädare för Migrationsverket tycker att detta är att jämställa med en palestinsk frihetskamp – friheten från Israels själva existens alltså.

Snacka går ju, men genom regeringens brist på handling ligger slutsatsen nära att regeringen egentligen håller med Migrationsverkets ledning i vad som tycks vara deras åsikt, nämligen att den palestinska frihetskampen bör rikta sig mot Israels själva existens.

Alltså tycks regeringen hålla med Hamas om att Israel bör utplånas.

Långsökt? Kanske. Men ju längre regeringen tiger, desto starkare talar tystnaden.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,