Denne Yassin var enligt Wikipedia grundare av Hamas, tillsammans med en Herr Rantissi. Detta framgår här. Ingen av dessa herrar lever längre, detta på grund av (eller tack vare?) israeliska insatser.

Hamas betecknas av den Europeiska Unionen – som Sverige tillhör – som en terrororganisation. Hamas avser enligt sina stadgar att utplåna Israel. Detta är organisationens själva syfte. Det är därför den finns.

Rantissi har för sin del proklamerat ”öppet krig mot Israel”. Detta framgår här. Detta är helt logiskt, eftersom islamismen kräver att allt land som en gång erövrats av islam inte får uppges. Det är dessutom helt i överensstämmelse med Hamas stadgar, som du finner här.

Men efter denna proklamation blev som sagt också Rantissi dödad – och då som en soldat som dödats i det krig han själv proklamerat, antar jag. För hur skulle det kunna vara på annat sätt?

Det kan väl aldrig vara fråga om ett mord, som vissa påstår?

Nej det kan det inte vara, för soldater i krig kan aldrig mördas; de kan förvisso dö till följd av krigshandlingarna, men endast därför.

I krig dödas soldater. Den som anser att Israel mördat Yassin och Rantissi har alltså en hel del att förklara. Var de inte soldater? Rantissi hade ju i vart fall för sin del förklarat krig mot Israel?

Och båda strävade de efter att utplåna Israel …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,