När jag förut var enhetschef på Migrationsverket, var detta mina ”slagord”. Lojalitet mot uppdraget (inte mot några specifika personer), fokusering på uppgiften, tydliga budskap från mig som chef. Något som alla de mer än etthundra medarbetare på alla de fem enheter/sektioner där jag varit chef på Migrationsverket kan intyga. – Men detta togs inte väl upp av verkets dåvarande och i viss mån nuvarande ledning. Kanske var de önskade slagorden istället illojalitet, velighet, otydlighet. Jag vet inte.

I fråga om Israel, så gäller dock fortfarande och alltid de rubricerade ”slagorden”. Vi måste vara lojala mot Israel i dess kamp för sin själva existens. Vi måste fokusera just på detta. Vi måste vara tydliga i vårt avståndstagande från kommunism, nazism och islamism, eftersom detta är totalitära ideologier/rörelser som söker dels världsherravälde, dels vår underkastelse, antingen ”frivilligt” eller också genom våld, krig och, om vi vägrar underkasta oss, i slutändan död.

Märkvärdigt nog söker de alla – eller i vart fall många talföra exponenter för dessa rörelser – också Israels och/eller judarnas utplåning.

Stödet för Israel innebär därför ”tydligen” också ett försvar mot den underkastelse som de totalitära ideologierna/rörelserna vill förmå oss till.

Och i vilken mån Migrationsverket under dess nuvarande ledning är en totalitär rörelse, ja det kan man ju bara spekulera om.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,