Idag är det ”Rememberance Day”, dvs. den dag då man i Israel ihågkommer alla de soldater och terroroffer som dött i kampen för Israels rätt att existera. Än så länge har kampen varit framgångsrik.

22570 människor sedan år 1860. Jerusalem Post skriver så här om vad saken gäller; Haaretz så här.

Israel kommer alltså aldrig att upphöra med att försvara sig.

En dag som denna kommer jag att tänka på Perikles tal till de fallna atenarna. Det återges av Thukydides i boken ”Det peloponnesiska krigets historia”.

Perikles sade följande: ”Lyckan beror på friheten och friheten beror på modet”.

Fortsättningen lyder: Ni skall ”inte ängsligt se er om efter krigets faror. Det är inte de eländiga, de som inte kan hoppas på någon bättring, som har störst skäl att sätta sitt liv på spel utan de som löper risken att få uppleva ett omslag från lycka till olycka, om de lever längre, och de som skulle drabbas hårdast av den förändring ett nederlag medför. För en man med stolthet är feghetens förnedring mera plågsam än den död som träffar honom utan smärta, medan han ännu är uppfylld av styrka och gemensamt hopp”. (Källa: Världens bästa tal i urval av Staffan Björk, Stockholm : Natur och Kultur, 1983, s. 25. I engelsk version i Thucydides: The History of the Peloponnesian War, Ware : Wordsworth, 1997, s. 99.)

”Dem skall ni nu efterlikna”, säger Perikles.

Fast jag kan inte underlåta att då även citera general Patton, som sade att det viktiga inte är att dö för sitt land, utan att se till att fienden dör för sitt – fast med ett mera ”profant” ordval. Läs här.

Det allra bästa vore förstås att varken behöva se till att fienden dör eller att själv behöva dö. Detta kräver fred, dvs. avsaknad av fiender, eller som Martin Luther King uttryckte det: ”närvaron av rättvisa”.

Men eftersom det är inte rättvist att utplåna Israel, eftersom det ännu finns fiender som vill göra just detta, då råder ännu icke fred, ännu icke rättvisa.

Då gäller fortfarande Perikles’ ord: ”Dem skall ni nu efterlikna”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,