Den frågan, och bakgrunden återges här:

Uttalande vid Samfundet Sverige-Israels årsmöte: Fallet Migrationsverket-Lennart Eriksson: en rättsskandal

Vid Samfundet Sverige-Israels årskonferens i Västerås 25-26 april uppmärksammades fallet med Lennart Eriksson, tidigare enhetschef vid Migrationsverket som under skandalösa former först degraderats och sedan avskedats för att ha haft en privat blogg där han uttalar sympati för staten Israel och kallar Hamas en terrorrörelse. Tingsrätten gav honom också rätt i sin anmälan av Migrationsverkets agerande, som förklarades strida mot lagen.

Det verkligt skandalösa är att Migrationsverket, en statlig myndighet som har att tillse att den svenska migrationslagstiftningen följs, valde att själva ignorera ett domstolsutslag och istället lösa ut Lennart Eriksson mot hans vilja med skattepengar. Man har efter att ha överbevisats om de felaktiga grunderna för sitt handlande senare börjat hävda att avskedet istället berodde på Erikssons bristande chefsegenskaper.

Lennart Erikssons goda chefsegenskaper vitsordas från flera av varandra oberoende källor. Det Lennart Eriksson skriver om Hamas på sin blogg skiljer sig inte alls från svenska regeringens och EU:s ståndpunkt. Det är alltså tydligt att Migrationsverket driver en egen utrikespolitik. Migrationsverkets verksjurist har under rättegången beskrivit terrorrörelsen Hamas grundare inte som terrorist utan som ”frihetskämpe”.

Fallet Lennart Eriksson är inget annat än ett justitiemord och djupt generande för Sverige, och det utgör också en oroande signal om en kultur av begränsning av åsiktsfriheten som verkar breda ut sig även bland statliga verk. Det är upp till Sveriges migrationsminister att tillse att det är både denna och föregående regerings uttalanden om terrorrörelser som är vägledande för statliga myndigheter, och att dessa inte tillåts driva en egen utrikespolitik eller felbehandla anställda på grund av att dessa privat hävdar åsikter som är både legitima och demokratiska. Det är uppenbart att Migrationsverket har gjort just detta. Vår fråga är: Vad tänker migrationsministern göra åt saken?

Västerås den 27 april 2009

Samfundet Sverige-Israel

Källa

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,