Jag läser Oriana Fallacis bok The Force of Reason (New York : Rizzoli, 2006). Fallaci brukar av malisen räknas till de s. k. konspirationsteoretikerna, dvs. de som grundlöst hävdar att islamismens plan är att behärska världen. Och faktiskt använder hon i boken just denna term konspiration, som beteckning på islamisternas plan (s. 137).

Men konspirationer är väl i allmänhet något som pågår bakom slutna dörrar, något som man vill undanhålla allmänheten. Islamisterna gör dock för sin del ingen hemlighet av vad de eftersträvar. Läs Hamas stadgar. Läs Seyyid Qutbs bok Milstenar. Lyssna på Irans ”president” Ahmadinejad. Saken är uppenbar för den som vill se, och det gör förvisso Fallaci. Fast det är ingen konspiration, det sker öppet och det pågår hela tiden.

Nå, Fallaci var ju journalist och krigskorrepondent. I denna egenskap hade hon ”äran och nöjet” att intervjua den dåvarande ledaren för terroristorganisationen PFLP, George Habash, till namnet kristen men till gagnet blodröd kommunist ut i de likaledes blodiga fingerspetsarna. En annan medlem av denna hedervärda rörelse vars primära mål är att utplåna Israel, är den av Israel nyligen frigivne barnamördaren Samir Kuntar, hyllad för detta sitt dåd i vida kretsar. Läs om Kuntar här och här. Flygplanskaparen Leila Khaled tillhör också gänget.

Intervjun med Habash ägde rum i början av 1970-talet, dvs. innan han blev slagrörd, även om man, när man ser vad han säger, kan fundera på om han inte hade känningar av någon liten knäpp redan då.

Så här säger i alla fall doktor Habash enligt vad Fallaci rapporterar:

Our revolution is part of the world revolution. It is not confined to the reconquest of Palestine. The time has come to admit that we want a war like the war in Vietnam. That we want another Vietnam, an not only for Palestine but for all Arab countries. The Palestinian problem is not an aside problem. A problem separated from the Arab Nation’s realities. Palestinians are part of the Arab Nation. Therefore the entire Arab Nation must go to war against Europe and America. It must unleash a war against the West. And it will. America and Europe don’t know that we Arabs are just at the beginning of the beginning. That the best has yet to come. That from now on there will be no peace for the West. — To advance step by step. Millimetre by millimetre. Year after year. Decade after decade. Determined, stubborn, patient. That is our strategy. A strategy that we shall expand throughout the whole planet.

Eller i översättning:

Vår revolution är en del av världsrevolutionen. Den är inte begränsad till återerövringen av Palestina. Det är dags att erkänna att vi vill ha ett krig i likhet med kriget i Vietnam. Det vi vill ha är ett annat Vietnam, ett krig inte bara för Palestina, utan för alla arabiska länder. Det palestinska problemet är inte ett problem vid sidan av. Ett problem skilt från den arabiska nationens realiteter. Palestinierna är en del av den arabiska nationen. Därför måste hela den arabiska nationen gå i krig mot Europa och Amerika. Man måste släppa lös ett krig mot väst. Och det kommer. Amerika och Europa vet inte att vi araber bara befinner oss i början av början. Det bästa har ännu inte kommit. Så från och med nu kommer det inte att finnas någon fred för väst. — Att rycka fram steg för steg. Millimeter efter millimeter. År efter år. Decennium efter decennium. Bestämt, envist, tålmodigt. Det är vår strategi. En strategi som vi kommer att sprida till hela världen.
Fallaci, s. 131f.

Så långt George Habash. Detta hans uttalande skedde långt innan islamismen kom på modet igen, och Habash talar om att det är araberna som ska driva det kommande världskriget. Historiskt sett har väl också många muslimer som bedrivit anfallskrig mot Israel, Europa och USA varit just araber, så helt fel ute verkar han ju inte vara.

Vi ser här alltså ett ytterligare exempel på den rödgrönbruna röran, denna gång dock med huvudnyanserna grönt och rött. PFLP har tydligen mål som sträcker sig utöver utplånandet av Israel. Målet är närmast identiskt med islamismens mål. Habash trodde på ”världsrevolutionen” och det gör islamisterna också, fast på sitt sätt.

Så någon hemlig konspiration är det alltså inte frågan om. Man spelar med öppna kort. Det gäller bara att syna deras hand och att göra det noggrant.

För Habashs del är det väl i och för sig numera både bildligt och bokstavligt en ”död mans hand”. Habash dog för ett drygt år sedan och kommunismen anses ju också vara avsomnad. Men islamismen lever. Och PFLP tillhör alltjämt PLO.

Tillägg 2009-04-30: PFLP-anhängare drar sig dock inte för att heila, enligt vad som framgår här. Den bruna nyansen i den rödgrönbruna röran, träder därmed fram med all önskvärd tydlighet även här. (Bildtexten lyder: Palestinian students supporters of the Popular Front for the Liberation Palestine (PFLP), salute during a rally marking the anniversary of the founding of the group in the Arab American University near the West Bank town of Jenin, Monday, Dec. 11, 2006.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,