Det säger i alla fall Fatah-ledaren Mohammed Dahlan, enligt Arutz7. Och Dahlan borde ju veta. (Jämför min tidigare bloggning). Så här skriver Arutz7:

Dahlan explained that although Fatah, headed by PA Chairman Mahmoud Abbas, does not recognize Israel, the PA does — but only in order to receive aid from the international community.

Alltså skulle det påstådda palestinska erkännandet av Israels rätt att existera bara vara en taktisk fint för att förmå bland andra Sverige att ge ekonomiskt bistånd. Det är ju mycket som talar för det, för som framgick i den tidigare bloggningen så är det mycket få organisationer i ”Palestina” som säger sig erkänna Israel. Inte Fatah, inte PFLP, inte Hamas …

Men Mahmoud Abbas leder såväl den Palestinska Myndigheten, PA som PLO och Fatah. Abbas situation kan inte vara lätt. Å ena sidan hävdar han – förhoppningsvis sanningsenligt – Israels rätt att existera. Å andra sidan hävdar han – förhoppningsvis sanningsenligt – att Israel inte har rätt att existera. Problemet för honom och hans trovärdighet är då, att dessa båda ”sanningar” inte kan existera samtidigt. En av dessa ”sanningar” måste vara en lögn. Detta trovärdighetsproblem drabbar inte bara Abbas utan såväl PA som PLO.

Hur mycket bistånd får då ”Palestina” av Sverige? Här framgår, att det i år beräknas uppgå till 720 miljoner kronor.

Tillägg 2009-03-23: Läs här vad Caroline Glick skriver om saken.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,