Grattis USA på födelsedagen!

Det är alltså USAs nationaldag. Vad står det i självständighetsförklaringen? Jo: ”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” Översättning: ”Vi anse dessa sanningar vara ostridiga, att alla människor skapats jämlika, att de av sin skapare begåvats med vissa oförytterliga rättigheter, att bland dessa äro liv, frihet och strävan till lycka …” (Larsson, Politiska ideologier : En antologi, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1971, s. 83)

Gratulerar USA till denna idé om mänskliga rättigheter som ni genom seklerna hållit levande och fortfarande är beredda kämpa för ännu efter idag 232 år.