SvD skriver här om att raketer idag avfyrats från Gaza, dock bara två stycken. Jerusalem Post tillägger att också en granatattack mot Israel från Gaza skett dessförinnan och hävdar att det var tre, inte två raketer. Oavsett vilket så är det ändå fråga om att ”konfrontationens intensitet” har minskat, för terroristerna skjuter ju inte riktigt lika många raketer som förut. Men någon vapenvila är det som sagt var i tidigare bloggning inte, dagens attacker bär syn för sägen.