Så här ser den senaste statistiken ut enligt Sentio:


Källa. (Betalvägg)

Man förstår att Sverigedemokraterna alltjämt ”står stött” som det heter i Torsby med omnejd. Dvs. står fast. Inte minst antagligen eftersom Björn Söder i Sveriges Riksdag i några anföranden läst lusen av antisemiterna i ”Palestina” och dess svenska anhang.

Bara se och hör här. Söder debatterar med en av företrädarna för ”anhanget” för någon månad sedan:

Även år 2016 har Björn Söder men också Julia Kronlid utmärkt sig förtjänstfullt i denna del. Det har jag skrivit om här.

Fler exempel på Sverigedemokraternas stöd till Israel finns säkert. Och det finns säkert fler goda skäl till att Sverigedemokraterna under lång tid nu varit Sveriges näst största riksdagsparti.

Det blir då svårt att begripa varför stödet för Socialdemokraterna har ökat så mycket på senare tid. Partiets ledning består uppenbarligen av åtminstone en tydlig antisemit, nämligen utrikesministern Margot Wallström. Såväl hon som försvarsministern Peter Hultqvist har förlänats ”palestinska” utmärkelsetecken. Hela statsledningen har, såväl som alla andra riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna märk väl! – under mycket lång tid funnit det angeläget att understödja den antisemitiska entiteten ”Palestina” med pengar som tvångsvis uttaxerats av svenska skattebetalare.

Pengar som uppenbart använts till att finansiera ”Palestinas” angrepps- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel!

Fast kanhända är det så att många svenska medborgare faktiskt vill att Israel ska utplånas? Och med Israel hela den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen? Är det kanske därför som de röstar på alla dessa partier – men inte på Sverigedemokraterna? Och i synnerhet på Socialdemokraterna?

Jag vill inte nu anklaga andra riksdagspartier än Socialdemokraterna för att vara antisemiter. (Jag kan dock gärna senare återkomma till i synnerhet Vänsterpartiet och Miljöpartiet.) Men att Socialdemokraterna är ett antisemitiskt parti, ja det bör väl hursomhelst vara fullständigt uppenbart!

En statistik från Migrationsverket visar, att av de 3 693 personer som under november månad år 2018 beviljades medborgarskap – och därmed rösträtt i riksdagsval – i Sverige, så kom nästan hälften (49,82 %) från muslimska länder (”statslösa” är antagligen för det allra mesta = ”palestinier” = muslimer). – En hel del av dessa muslimer lär säkert inte ha något emot att Israel utplånas.

Som framgår här (pdf) har 27 079 personer från Syrien, Somalia, Irak, Afghanistan och ”Palestina” (statslös) beviljats medborgarskap i Sverige i år fram till och med november. Sannolikt är så gott som alla muslimer. Lägger man till beviljade medborgarskap från alla andra muslimska länder, finner man att av totalt 56 891 beviljade medborgarskap, så avser 37 141 personer från muslimska länder (inklusive 1 193 från ”okänt”) Det är 65,34 procent! – Hur stor andel av dem vill att Israel och den judisk-kristna västerländska civilisationen utplånas?

Det ligger ju då nära till hands att anta, att ju fler muslimer som beviljas svenskt medborgarskap, desto starkare blir stödet för det uppenbart antisemitiska riksdagspartiet Socialdemokraterna och därmed för deras (ekonomiska) stöd till utplånandet av Israel – och Västerlandet.

Möjligen bör det märkligt och nyligen ökade stödet för Socialdemokraterna ses i ljuset av dessa fakta.

Om jag har rätt är det förfärligt. Hoppas alltså att jag har fel!

För att vara tydlig: Jag tror inte att alla muslimer har en strävan att utplåna Israel och Västerlandet. Problemet är att alltför många av dem är islamister och islamonazister och faktiskt verkar för denna utplåning. Sådana personer får aldrig tillåtas bli medborgare i Sverige – och därmed rösta på Socialdemokraterna …