Igår den 6 juni firade vi Sveriges nationaldag. Idag den 7 juni har vi all anledning fira att det gått 50 år sedan östra Jerusalem återtogs av judarna. Låt oss alla förenas i strävan att Jerusalem för alltid ska förbli Israels enade huvudstad.

Här kan du se en film från detta lyckliga tillfälle:

Jerusalem var en delad stad i endast nitton år. Nämligen från år 1948 då arabstaterna i utplåningssyfte anföll den nya judiska staten Israel och arabstaten Jordanien ockuperade Judéen och Samarien (i vissa framförallt antisemitiska kretsar kallat ”Västbanken”), samt östra Jerusalem, detta i strid mot FN:s delningsplan från år 1947. Jordanien fördrev samtidigt alla judar från dessa områden.

Men den 7 juni år 1967, för idag exakt femtio år sedan, återtog judarna hela Jerusalem!

Den delningsplan, som araberna förkastade, föreskrev bland annat att Jerusalem inte skulle tillhöra vare sig den judiska staten eller en arabstat. Den skulle vara ett ”corpus separatum” och administreras av FN. Judarna accepterade detta! Men arabstaterna, som vare sig då eller nu någonsin accepterat förekomsten av en judestat på muslimskt territorium, gjorde det så klart inte. De startade i stället ett anfalls- och utplåningskrig. Som de givetvis förlorade.

Arabstaterna har tillsammans med alla islamister alltid verkat och kommer alltid att verka för att Israel ska utplånas. Man behöver bara gå till Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter för att få klara bevis. Där skriver man så här om sionismen, dvs. den rörelse som syftar till att skapa en judestat. Jag citerar ur en min tidigare bloggning:

Man behöver inte läsa många meningar innan man finner att araberna ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Man kan då notera att inte enbart arabstaterna, utan även t. ex. Hamas, Hisbollah, Fatah, PLO, PFLP och den iranska statsledningen alltjämt har som syfte att utplåna – eller som arabförbundet skriver ”eliminera” – Israel som stat och i flera fall även judarna som folk! – Det får nog hållas för visst att även ”Palestina” som av den Svenska antisemitiska statsledningen tyvärr erkänts som stat, också har exakt detta syfte. ”Palestinas” ”statsledning” består ju nämligen av folk från just PLO, PFLP, Fatah och stundom även Hamas.

Folkmord eftersträvas alltså. Brott mot mänskligheten eftersträvas. Brott mot FN-stadgan ävenså.

Detta måste varje anständig människa vända sig emot. Jag hoppas att du som läser detta är en sådan anständig människa. Jag hoppas att jag är det också.

Man frågar sig dock, efter att ha läst vad Göran Rosenberg (foto t.v.) skrev i Expressen för några dagar sedan, om han är en sådan anständig människa. Jag tvivlar. När han yrar om att återtagandet av östra Jerusalem samt av Judéen och Samarien innebär en ”ockupation”, ja då ställer han sig på samma sida som den nuvarande antisemitiska svenska statsledningen samt på deras sida som vill utplåna Israel.

Rubriken på hans inlägg lyder: ”Israel var inte tänkt att bli så här”. I den delen är jag ganska beredd att hålla med. För i islamisternas ögon var och är Israel inte tänkt att bli till/vara till alls. Och att, i den mån Israel ändå lyckats bli till, så ska det utplånas. Att då, som Rosenberg gör, till exempel kritisera så kallade bosättningar på något av den antisemitiske fienden i försvarskrig erövrat territorium, ja det innebär som jag ser det endast, att Rosenberg går i den antisemitiske angriparens tjänst. På samma sätt som den nuvarande antisemitiska svenska statsledningen.

Nej, det är och har aldrig varit Israel och judarna där som förtjänat mest kritik. Det är alltjämt de islamistiska angriparna och dess medlöpare i skepnad av bl. a. Göran Rosenberg och Sveriges nuvarande statsledning som förtjänar kritik. Stark kritik!

Länk: Jag har för övrigt redan tidigare framfört mina dubier om Göran Rosenberg verkligen är en i detta avseende anständig människa.