Se och hör här:

Det hänvisas då till några bilder som ambassadören lagt ut på Facebook. Det är dessa bilder:

Fullständigt vidriga bilder som visar på vissa – men tyvärr troligen de flesta – ”palestiniers” fullständigt vidriga antisemitism.

Om dessa bilder sade ambassadören följande (hämtat från Facebook):

The S party is proud of its sister Palestinanin party Fatah.
The same Fatah party has posted a cartoon that shows a Jew with a large nose and wearing a kippah (Jewish skullcap), comfortably seated in an armchair with the Star of David on it. Using a remote control, the Jew sets off an explosion in the city below, viewing the destruction as if watching TV.
============================================

The cartoon expresses a libel often voiced by Palestinian leaders that Israel and Jews are responsible for world terror. It was posted on the official website of Fatah’s Mobilization and Organization Commission. [Sept. 20, 2016]

A similar cartoon was recently posted by another Fatah commission, as documented by Palestinian Media Watch. It showed a long-nosed Jew lighting a fuse to blow up a bomb. Inside the bomb, a Shi’ite Muslim and a Sunni Muslim are both lying atop bombs, lighting fuses to blow up one other. This cartoon expresses the libel that Jews/Israel seek to destroy the Muslim world, and that they are taking advantage of internal Muslim fighting to do so.

Man frågar sig då igen, såsom alltid: Varför anser de svenska Socialdemokraterna att det är väldigt angeläget att år efter år överösa antisemiterna och islamonazisterna i ”Palestina” med svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade pengar? Syftet förefaller inte kunna vara annat än det som antisemiterna i ”Palestina” önskar. Syftet är utplånandet av den judiska staten Israel och – av alla judar. Bevisen för det är så överflödande att jag inte tänker återge dem här. Jag nöjer med mig att konstatera att Israels ambassadör har helt rätt när han konstaterar att socialdemokraterna är ”stolta” över sitt ”systerparti” Fatah. De svenska socialdemokraterna tycks alltså i likhet med Fatah vara stolta över Fatahs målsättning att utplåna Israel! De är därmed båda antisemitiska organisationer.

Jag har sagt det förut: Socialdemokraterna är ett genuint antisemitiskt (dvs. antijudiskt och anti-Israeliskt) parti! Bevisen för det hopar sig alltmer. De blir inte bara överflödande utan till och med överväldigande.

– Här är för övrigt en bild på mig tillsammans med Israels ambassadör på bokmässan. Jag känner mig mycket hedrad av att få förekomma på detta foto: