Israels sak är vår!

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, augusti 29, 2016 - Save & Share - Leave a Comment

Israel är en frontstat i Västerlandets försvar och i försvaret av den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen. Alltför många i Europa tycks ännu inte ha förstått detta. Konsekvenserna av detta oförstånd behöver kanske inte bli så dramatiska som filmen nedan ”antyder”. För det återstår ännu en – kort! – tid för Europa och Sverige att tillsammans med Israel organisera försvaret. Låt oss hoppas att vi ska lyckas med detta medan tid är. För annars kommer islamisterna att segra …

Det är illa nog att alltför många i Europa tycks anse att när islamisterna anfaller – ja då bör man bortse från detta för att i stället kritisera Israel!

Heb 4:9.

Posted in antisemitism, antisionism, Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, Israel, judar, kristna, Liberalism • Tags: , , , , , , , , Top Of Page

Write a comment