Mycket tyder på det.

Först presenterar statsledningen ett lagförslag enligt vilket bland annat Öresundsbron skulle kunna stängas och id-kontroller införas. Detta mot bakgrund av att statsledningen, som det heter (pdf. Källa: Lagrådet) i lagrådets uttalande, har följande uppfattning:

Enligt regeringen innebär den aktuella situationen ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet och har den 12 november 2015 infört tillfälliga gränskontroller vid inre gräns. Med det remitterade lagförslaget vill regeringen säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel. Lagförslaget syftar till att skapa förutsättningar för ytterligare åtgärder för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Öresundsbron
Foto: Jonn Lefmann

Sådan är då rimligen Sveriges statslednings, som man får hoppas, nuvarande allvarliga och ärliga övertygelse.

Lagrådet säger visserligen inte emot, men tycker med viss rätt att beredningen av detta lagförslag har varit alltför hastig och slapphänt. Statsledningen tycks ändå inledningsvis ha velat stå på sig och får i detta stöd av – Sverigedemokraterna! Däremot backar Liberalerna och Moderaterna ur, åtminstone när det gäller att stänga bron. DN skriver här.

Ställd inför det faktum att det enda stöd som statsledningen kan tänkas få för detta lagförslag i Sveriges riksdag i huvudsak tycks komma från Sverigedemokraterna, ja då backar också statsledningen själv ur!

Man menar därmed alldeles uppenbarligen att den egna förhoppningsvis ärliga och uppriktiga övertygelsen att den aktuella situationen utgör ”ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet” måste stå tillbaka inför risken att ensamma tillsammans med Sverigedemokraterna i riksdagen vara förespråkare för just denna övertygelse och denna lag.

Man menar dessutom alldeles uppenbarligen att statsledningens önskan att ”säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel” också bör stå tillbaka inför risken att det bara är statsledningens partier och Sverigedemokraterna som skulle komma att rösta för denna lag i Sveriges riksdag.

Statsledningens prioriteringar är alltså alldeles glasklara. Det allt övergripande viktigaste är inte deras ärliga och uppriktiga övertygelser. Nej, det viktigaste är att inte hamna i samma båt som Sverigedemokraterna. Då är man plötsligt beredd att svika dessa övertygelser!

Att detta sedan kan innebära att ”ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet” inte motverkas, vilket uppenbarligen blivit fallet när nu statsledningen gjort som man gjort, är man uppenbarligen beredd att helt bortse från.

Inte heller är det då längre viktigast att ”säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel”. Dessa funktioner kan tydligen enligt statsledningen gärna få sättas ur spel bara Sverigedemokraterna hålls på armslängds avstånd om inte mer.

Statsledningen tycker därmed alltså att ”ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet” samt säkerställandet av ”att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel” inte längre är högsta prioritet.

Högsta prioritet är då i stället att närmast till varje pris ”slå” mot Sverigedemokraterna, och detta tydligen till och med till priset av att Sveriges ordning, säkerhet och grundläggande samhällsfunktioner allvarligt hotas eller sätts ur spel på kuppen.

Men om man tycker så är man ingen statsledning, ingen svensk regering som tar ansvar för Sveriges ordning och säkerhet. Man är då bara ett slags ”entitet” som har som uteslutande syfte att till varje pris konfrontera eller ta avstånd från Sverigedemokraterna. Och detta är man av allt att döma beredd att göra till och med om Sveriges säkerhet, ordning och grundläggande samhällsfunktioner skulle stryka med på kuppen! Detta är priset man tydligen är beredd att betala.

Det är alltså enligt Sveriges nuvarande statsledning bättre att Sverige går under än att man samarbetar med just Sverigedemokraterna för att förhindra detta!

Sådan är tydligen denna ”entitets” bisarra och landsförrädiska logik!

Men vad vi behöver nu är uppenbarligen inte denna landsförrädiska ”entitet” som tydligen sätter partipolitiskt spel framför Sveriges säkerhet och existens. Vad vi behöver nu är en verklig och patriotisk Regering som verkligen tar allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet på just allvar och som säkerställer att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel. Detta även om Sverigedemokraterna stöder regeringen. Eller kanske tom. ingår i eller utgör regeringen …

Inlägget har redigerats 2015-12-09.

Ett svar på ”Prioriterar regeringen Löfven motståndet mot SD framför Sveriges säkerhet?”

Kommentarer är stängda.