Foto: Jonn Lefmann.

Så har det då fattats beslut om att införa gränskontroller. Det återstår då att se hur det genomförs. Mycket talar för att de som reser via Öresundsbron endast riskerar att utsättas för stickprovskontroller som då sker först efter det att de inrest i Sverige. Läs DN här och SvD här. De kan då i de flesta fall inte återsändas dit varifrån de kom, nämligen Danmark. För om det inte finns någon passkontroll av vare sig väg- eller tågresande på eller i nära anslutning till bron går det oftast inte att vid någon annan plats i Sverige fastställa att personen ifråga verkligen inrest från Danmark.

Däremot kan det okontrollerade inresandet mera effektivt täppas till vid färjelederna, nämligen genom att man inte tillåts gå ombord om man inte kan uppvisa tillstånd att resa in i Sverige. Så sker tydligen också, att döma av SvD-länken ovan: ”Polisen kommer att fokusera på att kontrollera färjetrafiken till Sverige”.

Alltså kommer inte så många att välja färjelederna längre. De kommer från och med nu att i första hand välja Öresundsbron.

För att stå det onda emot, som det innebär att låta en fortfarande så gott som okontrollerad inströmning av såväl lycksökare som islamister pågå, måste polisen nu därför också kraftsamla vid bron! Det räcker inte med stickprovskontroller där. Alla som vill resa in i Sverige den vägen måste ovillkorligen kontrolleras. Ingen som saknar tillstånd att inresa i Sverige ska tillåtas inresa. De ska istället återsändas till Danmark.

Detta förfarande må stå i strid med Dublinförordningen. Men varför ska just Sverige vara det nästan enda land i Europa som fortfarande följer denna förordning? Danmark gör det inte exempelvis. Statsministern Löfven anser ju till yttermera visso att Dublinförordningen, som det uttrycks, ”ska skrotas”. Justitieminister Morgan Johansson har redan tidigare uttalat att man måste vara ”pragmatisk”, vilket av Expressen tolkas som att han ”öppnar för att bryta mot asylreglerna”. Då så.

Införandet av gränskontroller som praktiskt utförs endast stickprovsvis, är med största sannolikhet helt utan verkan när det gäller att minska inströmningen av en myckenhet personer som genom sin blotta närvaro här inom kort tid (ett decennium om inströmningen fortsätter i oförminskad takt) kan komma att göra ursprungsbefolkningen i Sverige till en minoritet i sitt eget land. Och göra Sverige till ett muslimskt land. I SvD talas redan nu om ”befolkningsboom”. Tino Sanandaji beskriver de enorma ekonomiska bördorna som svenskarna dessförinnan måste bära, detta bland annat i ett inlägg på Facebook (FB-konto kanske krävs för att kunna läsa).

Sveriges ursprungsbefolkning står inför en både humanitär och ekonomisk katastrof. Vårt ekonomiska välstånd kommer att utplånas. Vår kultur kanske kan överleva någotsånär bland den minoritet av svenskar som blir kvar. Men den kommer i vart fall att få stå tillbaka för den nya majoritetsbefolkningens kultur – samt i förekommande fall brist på sådan, nämligen den som härstammar från andra länder och folk än Sverige och svenskarna. Och som när det gäller den islamistiska ”kulturen” inte alls accepterar någon annan ”kultur” än just den islamistiska. Om islamisterna får makten är såväl Sverige som svenskarna inom kort tid därefter endast ett minne blott – om ens det.

Mona Sahlin (S) sade vad det verkar redan år 2001 följande:

Hon hade fel redan då. Det är inte svenskarna som ska integreras. De är de som kommer från andra kulturer som ska göra det. Om de inte vill, eller kanske till och med har som syfte att utplåna denna kultur, denna judisk-kristna västerländska civilisation som Sverige och svenskarna tillhör, ja då hör de inte hemma vare sig i denna civilisation eller i svenskarnas Sverige.

Rubriken på detta inlägg anspelar på Runebergs dikt ”Sven Dufva”, som du kan läsa här. Härnedan en teckning från Finland som antagligen återger just den bro som Sven försvarade så duktigt för drygt tvåhundra år sedan:

Låt oss då hoppas att den svenska polisen nu ska försvara Öresundsbron och Sverige lika duktigt som Sven gjorde på sin tid.

Släpp ingen islamist över bron!

Inlägget har redigerats.

Uppdatering 2015-11-13: Bron i Finland som avses, är givetvis Virta Bro. – Noterar idag på morgonen även att polisen i DN på nätet säger att man kommer att kontrollera alla som nalkas Sverige, dvs. även de som kommer med bil och buss över Öresundsbron. Inte endast stickprovskontroller alltså. Detta är utmärkt! Men budskapet motsägs tyvärr av uttalanden på polisens egen hemsida. Även på SvT:s hemsida sägs dock att ”alla fordon kontrolleras”. Så vi får hoppas att det är detta som gäller. (Tyvärr får du ingen länk till DN för DN på nätet tycks senare under denna dag – fredagen den 13 – i vissa fall ha börjat ta betalt för att man ska få läsa. Jag kommer definitivt aldrig att betala ett enda öre till DN.)

Ett svar på ”Släpp ingen djävul – eller islamist – över bron!”

Kommentarer är stängda.