Jag har lagt upp ett diskussionsforum på denna sida. Avsikten är att vi där ska kunna diskutera hur demokratin och friheten ska försvaras, vad demokrati och frihet i teori och praktik innebär och hur hoten och angreppen mot demokrati och frihet skall bemötas. Inte minst gäller det hotet från islamismen att utplåna Israel och att genom angreppskrig erövra inte bara Israel utan hela världen. Välkommen med dina synpunkter!