Så sjunger Laleh i ”låten” ”Goliat”. Ett utdrag ur texten lyder så här:

vi sa: vi ska ta över
vi ska ta över världen
vi ska bli stora
vi ska bli mäktiga, ha ha
Källa.

Just denna sång kan du lyssna till här, nämligen mot slutet av ett radioprogram utsänt av P4 Dokumentär, som kallas ”Konvertiten”. Jag hade det tvivelaktiga nöjet att lyssna till detta program i P4 Värmland idag mellan kl 11-12 ca.

Programmet handlar om en svensk kvinna som konverterat till islam. Man får höra mycket om hennes väg dit, men inte mycket om hennes egentliga bevekelsegrunder, mer än att islam handlar om ”ödmjukhet”. Tydligen har hennes syster, som vad det verkar gift sig med en muslim, konverterat före henne. Man får inte veta mycket om orsaken till systerns konvertering heller. Det krävs för övrigt inget aktivt agerande från en kristen kvinna som gifter sig med en muslimsk man för att övergå till islam; en sådan kvinna blir enligt den islamiska lagen muslim ipso facto i och med att själva äktenskapet ingås.

Vad som då blir lite störande är när ett musikinslag i programmet utgörs av just den ”låt” vars text jag delvis återgav ovan. En annan del av texten handlar om att ”vi ska slåss” mot ”Goliat”, vem nu denne är. Enligt Bibeln (1. Sam 17:4) tillhörde i alla fall den bibliske Goliat det ”folk” som numera kallar sig ”palestinier”, dvs. ”filistéerna”, men jag kan inte tänka mig att en muslim skulle vilja ta över världen genom att besegra en ”palestinier”.

Att vilja ta över världen, det är det ju hursomhelst många muslimer som vill, nämligen dem som jag och många med mig kallar islamister. ”Ödmjukhet” är knappast något som kännetecknar dem.

Något slags islamistiskt övertagande av världen genom att slåss måste man väl då rimligen utgå från att ”Konvertiten” i all hennes ”ödmjukhet” syftar till. Varför annars spela denna sång? För vem/vilka andra om inte islamisterna är det annars som sången syftar på (givet programmets kontext)?

Om det syftar på någon annan/några andra, är det synnerligen smaklöst att i en värld där islamisterna just försöker överta Israel (Hamas), Syrien och Irak (IS), Norra Nigeria (Boko Haram) och, som det heter i visan, ”ta över världen”, spela en sådan här visa i ett program som handlar om en kanske alldeles oförvitlig konvertit. För man får tro på vad man vill, men man får inte försöka påtvinga andra sin tro, vare sig genom ”att slåss” eller på något annat sätt.