Det har ju från många håll rapporterats att den israeliska flottan igår i Röda Havet uppbringat ett sannolikt iranskt fartyg – under falsk panamansk flagg – innehållande krigsmateriel. Lastens destination var Gaza. Fartyget förs nu till Eilat.

Denna rapportering kan du bland annat läsa om här (DN), här (SvD), här (Reuters), här (pdf) och här (Ynet).

Den sista länken ovan – från ynetnews.com – innehåller följande film från bordningen:

Israeliska stridskrafter kunde alltså igen omintetgöra antisemiternas vapentillförsel till Gaza. Det ska de ha all heder för: Kol HaKavod Le’Zahal! (Eller hur det nu stavas.)

Jag läser då på den svenska antisemitiska organisationen Ship to Gaza:s hemsida. De vill ju som alla vet i strid mot folkrätten bryta blockaden mot Gaza och tillåta införsel av vapen till det gentemot den judiska staten Israel fientliga territoriet Gaza. Hittar dock som väntat ingenting på deras hemsida som ger anledning tro att de inte i själva verket applåderar det tack och lov misslyckade försöket av den islamonazistiska regimen i Iran att bryta den judiska staten Israels helt legitima vapenblockad mot det fientliga territoriet Gaza. Palestinagrupperna i Sverige bryr sig tydligen inte heller ett dyft om detta försök att skeppa vapen i syfte att utplåna Israel. Finns ingenting på deras hemsida som talar däremot, i alla fall inte just för dagen (den 5 mars 2014).

Men här kan du läsa hur IDF (Israels försvarsmakt) själva kommenterar saken: Den iranska regimen har av FN förbjudits att smuggla vapen. Men de gör det lika förbannat.

Varför gör de det? Jo givetvis i syfte att utplåna den judiska staten Israel. Men de nöjer sig icke därmed. Den islamiska republiken Irans konstitution föreskriver nämligen också den västerländska civilisationens utplåning i dess helhet. När detta skett ska människorna i stället underkasta sig den islamiska lagen, shari’a.

Det kunde kanske vara dags för aktivisterna i Ship to Gaza och Palestinagrupperna att i någon mån ta avstånd från allt detta onda, precis som du och jag och varje annan anständig människa redan gjort. Men jag ser inga tecken på det.

Det vore också klädsamt om vår utrikesminister Carl Bildt någon gång också kunde anmäla sig som en sådan anständig människa, kan man tycka. Men även från detta håll talar tystnaden tyvärr hittills allt för tydligt.

Bildt kan vi troligen tydligen alltså inte räkna med som en förkämpe för västerlandets och Israels försvar. – Tråkigt är det, exempelvis för hans egen del i höstens riksdagsval. Och för hans parti!

Frågan återstår vilket parti vi som vill försvara den västerländska civilisationen och som vill utplåna antisemitismen ska rösta på. Ja, jag vet inte …

Tillägg 2014-03-09: Fartyget, Klos-C, har nu anlänt till Eilat, det rapporterar Times Of Israel.