Det framgår här. USA:s senat vill att FN ska ta tillbaka rapporten, alltså – enhälligt vill man detta. Det som sker enhälligt, sker i hundraprocentig enighet. USA:s senat har all heder av att i sådan enighet har fattat detta beslut. Goldstone har f. ö. själv i viss mån tagit avstånd från sin rapport, något som framgår här. Det hedrar honom också.

Nu återstår att se i vilken mån Sveriges regering och riksdag kan samla sig till motsvarande hedervärda och enhälliga avståndstagande.

Jag tror tyvärr, att vår regering och riksdag inte är mycken heder värda …