Svenska Dagbladet återger i dag följande uppseendeväckande notis, som enligt vad som framgår hopkommits av TT-AFP:

I lördags uppgav islamiströrelsen Hamas att flera palestinska grupper enats om att upphöra med sin raketbeskjutning mot Israel – på villkor att Israel slutar med sina anfall mot mål i Gazaremsan.

Men överenskommelsen grusades fort när de israeliska flygräderna mot Gazaremsan fortsatte på söndagen. Två personer uppges ha dödats i anfallen, enligt läkare.

Den senaste veckan har anfall kommit från båda sidorna av gränsen och flera liv har krävts.

Redan i sandlådan hör man följande devis: ”Det var inte jag som började”. Och det var inte Israel som började denna gången – heller. Israel har knappast någonsin påbörjat några ”anfall mot mål i Gazaremsan”. Striderna har allt som oftast påbörjats genom att Gaza har attackerat Israel, och i synnerhet dess civilbefolkning. Statistik över de senaste av dessa attacker framgår här. Israel har därefter helt legitimt försvarat sig.

TT-notisen får det tvärtom att framstå som att det var Israel som började. Att det är Israel som dessutom genom att fortsätta sina ”flygräder” mot Gaza har omintetgjort en vapenvila som de ack så fredliga islamonazistiska terrororganisationerna i Gaza så välvilligt har gått med på. De organisationer, alltså, som har som enda syfte att genom anfallskrig utplåna den judiska staten Israel …

Falsk, förvrängd och felaktig är sådan rapportering. Om något grusats, både ”fort” och oåterkalleligen, så är det hoppet att dessa islamonazistiska terrororganisationer någonsin skulle erkänna Israels rätt att existera. För det gör de inte och det kommer de aldrig att göra.

Deras vapenvilor (på ”islamistiska” kallade ”hudna”) syftar endast till att samla ny kraft för att om och om igen kunna angripa Israel. Sådan är deras islamistiska och islamonazistiska agenda.

När ska Svenska Dagbladet och TT rapportera om detta?

Länk: Världen idag.