Nu har migrationsminister Tobias Billström svarat på Annelie Enochsons fråga i riksdagen. Svaret kan du läsa här.

Men vad är det han skriver! Jo, att Annelie Enochsons fråga ”är ställd mot bakgrund av ett påstått uttalande av en anställd i M[yndigheten]. (Min kursivering.)

Om Billström, eller en hans handgångne man eller kvinna endast bemödat sig om att kontakta någon eller alla av de tre domare vid Mölndals tingsrätt som hört uttalandet, skulle han ha insett att uttalandet inte blott är ett påstått sådant; han skulle ha fått det bekräftat. – Försåvitt inte regeringsmedlem Billström misstror de av regeringen – denna eller någon tidigare – utsedda domarna i Mölndals tingsrätt, vilket jag verkligen inte hoppas – fast säker kan man tydligen inte vara!

Vidare skriver Billström att den som stod för ”uttalandet” var en ”anställd” vid Myndigheten. Det är visserligen sant, men han var mer än så: han var ett befullmäktigat ombud för Myndigheten utsedd att i myndighetens namn föra dess talan!

Och i denna egenskap uttalade han alltså att den f. d. ledaren för terrororganisationen Hamas var ”en palestinsk frihetskämpe”, något som nämnda domare alltså kan intyga.

Billströms slutsats är trots detta att han inte har några ”uppgifter som tyder på att verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik”! Men enligt min ringa mening tyder uppgifterna tvärtom starkt på motsatsen.

Billström menar också på att om ”det i ett statligt verk [skulle] uppkomma en fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat eller mellanfolklig organisation ska utrikesministern underrättas”. Det var ju det Annelie Enochson gjorde! Men utrikesministern, han ville inte svara han – fast det kanske mera var modet än viljan som svek?

Och man kan ju knappast förvänta sig att Myndigheten själv, som Billström tycks förutsätta, skulle underrätta utrikesministern om att Myndigheten anser att Yassin är en palestinsk frihetskämpe, i synnerhet inte om regeringen inte tycker så – vilket jag verkligen inte hoppas – fast säker kan man tydligen inte vara!

Nej, Bildt och Billström, detta håller inte. Bildt vågar inte svara och migrationsministerns svar är nonsens.

Som uppmaning till er båda kan jag citera general Patton, som sade följande: ”Never take counsel of your fears”. Att ta ställning för demokrati och frihet, mot terror är en demokratisk regerings plikt, hur rädd man än är.

Kom igen nu killar, jag har ju ändå röstat på er!

Tidningen Dagen refererar f. ö. Billström här, har jag sent omsider upptäckt.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,