Al-Qaida flaggar upp i Detroit och Århus. På flyget till Detroit var vapnet pentyl, och i Århus en yxa. Angreppen riktades mot dels USA, dels Kurt Westergaard som ritade en karikatyrbild där Mohammed framställdes med en bomb i turbanen. Så här såg den ut:

Mohammed

Det verkar ganska klart att Detroit-bombaren hade kopplingar till al-Qaida i Jemen och angreppet skulle utgöra en hämnd för ingripanden mot al-Qaida just där. Även i Århus-fallet finns ganska klara kopplingar till al-Qaida, men även till al-Shabab i Somalia. Förövaren var somalier.

Det är ändå konstigt att en företrädare för islam, i detta fallet tillika islamist, med våld vill angripa Westergaard för det att han avbildat Mohammed. Detta anses vara förbjudet för troende muslimer, men Westergaard är dock såvitt känt inte muslim och vad han gör kan knappast vara förbjudet – i den mån man inte anser att han har att underkasta sig islam, men varför skulle han vara tvungen att göra det? Man har också ondgjort sig över att det var en bomb i turbanen, för islam är ju, hävdas det, en fredens religion. Det är i så fall mycket ologiskt av en muslim att angripa honom med en yxa som angreppsvapen.

Islam må i vissa sammanhang stå för fred, men islamisterna inom al-Qaida och al-Shabaab står uppenbarligen för motsatsen: angrepp, våld, krig och död.

2922 sömnlösa nätter. Detta är titeln på en ny internetsida vilken har som syfte att ”presentera fakta om kriget i Gaza”. Så här skriver man:

* Syftet Vi vill balansera två stora brister i debatten om Gazakriget; Dels ge bakgrunden. Israels militära aktion inleddes inte ur ett vakuum, även om man lätt kan ges det intrycket.
Och dels påtala de många sakfel om själva kriget som annars riskerar att
etableras som sanningar. Som felaktiga uppgifter om skolbeskjutning, vit
fosfor och dödstal.

* Namnet 2922 sömnlösa nätter handlar om de åtta år av terror från Gaza som ledde fram till Operation Cast Lead. 8 x 365,25 = 2922. Ett aldrig avslutat, ständigt pågående angrepp mot israelisk civilbefolkning.

2922 nätter anspelar även på boken 22 nätter från Bokförlaget Nixon
(Vänsterpartiet och Ung Vänster). Boken missar de första 2900 nätterna,
och ger en förljugen bild av de sista 22. Vi har köpt hemsidans mall från
samma formgivare som http://22natter.se. Frontfiguren för 22natter.se,
Thaher Pelaseyed, är förresten 2: e vice ordförande för Ung Vänster och
bloggar här: http://ungvanster.blogspot.com/. Sidans IT-konsult är Tommy Gabrielsson, ”Jobbar som pressekreterare med nya medier för
Vänsterpartiet.”

* 2922natter.se Vår sida uppdateras under 2010 med nya infallsvinklar, och ett urval av äldre artiklar som fortfarande känns aktuella. Vi testar även att göra det i bloggform, inklusive möjligheter att kommentera.

Sidan 2922 nätter hälsas varmt välkommen på Internet!

Den kalla nordanvinden Det är väl så man bäst bör översätta Leslie Sussers artikel ”A Cold Northerly Wind” i senaste numret av The Jerusalem Report.

Artikeln är troligen inte tillgänglig på internet förrän på måndag den 4 januari, men den handlar i mycket om hur Sverige har skött – alternativt misskött – sitt EU-ordförandeskap med avseende på relationerna till Israel.

Artikeln slutar med dessa ord:

The problem is that, for now at least, Israel and the EU seem to have very different ideas on how to reach their shared goals.

Och enligt Israels EU-ambassadör Ran Curiel skulle dessa gemensamma mål vara fred, stabilitet och utveckling av Mellanöstern.

Problemet är väl att även om dessa mål måhända delas av Israel och EU, så delas de definitivt inte, och kommer antagligen aldrig att delas av Hamas, Fatah, PFLP, Hisbollah och Irans nuvarande regim. Enligt dem finns det av allt att döma ingen plats för Israel i Mellanöstern, ingen chans till fred, stabilitet och utveckling med Israel på plats.

I det läget borde kanske EU och Israel verkligen samla gemensam kraft, gemensamma idéer för att uppnå sina möjliga gemensamma mål, och därvid slutligen inse att Hamas med flera organisationers mål, och Israels mål är helt motsatta, helt motstridiga och helt omöjliga att uppnå i något slags samverkan med Israel.

Däremot ger en israelisk samverkan med EU mot Hamas goda förutsättningar för att uppnå fred, frihet och välstånd i Mellanöstern, dvs. i ett Mellanöstern utan Hamas, utan islamism, utan islamonazism – men absolut inte utan Israel!

Här är ett foto från Leslie Sussers artikel:

Snövit

Tillägg 2010-01-08: Tyvärr har Leslie Sussers artikel ännu inte lagts upp på internet, men jag hoppas att det sker snart.

Länkar: SvD, DN, Dagen