Det säger den Palestinska Myndighetens islamiske chefsdomare Sheikh Tayseer Rajab Tamimi enligt Jerusalem Post:

Tamimi accused Israel of distorting the facts and forging history ”with the aim of erasing the Arab and Islamic character of Jerusalem.” He also accused Israel of launching an ”ethnic cleansing” campaign to squeeze Arabs out of the city.

”By desecrating its holy sites, expelling its Arab residents and demolishing their homes and confiscating their lands and building settlements in Jerusalem, Israel is seeking, through the use of weapons, to turn it into a Jewish city,” he said. ”This is a flagrant violation of all religious, legal, moral and human values.”

Det är denna typ av delegitimisering och demonisering av den judiska staten Israel som såväl Sveriges regering, EU och USA borde göra allt för att sätta stopp för. Pressen bör sättas på PA och palestinierna. Alltför många av dem vill utplåna Israel. Förutsättningen för fred med Israel är att Israel får existera.

Men i stället för att försvara Israels rätt att existera och ta avstånd från lögner och förtal, sätter man press på Israel, genom att kritisera den judiska återinflyttningen i östra Jerusalem, i Judéen och Samarien (Västbanken), en kritik som faktiskt ligger helt i linje med vad denne islamonazist påstår.

Varför gör Sveriges regering, EU och USA gemensam sak med islamonazister?

Bloggen Tundra Tabloids förmedlar ytterligare uppgifter om vad denne Tamimi står för.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,