Detta kloka uttalande återfinns här i en intervju för DN. Och det var ju det jag tyckte också i en tidigare bloggning. För allt är egentligen ganska enkelt. Sluta skjuta på Israel. Sluta önska att Israel inte ska finnas till. Sluta angripa Israel. Då kan mycket gott hända, om bara viljan finns.

Israel kämpar alltjämt för sin existens. Om bara existensen av ett judiskt land kunde accepteras av alla, precis som alla såvitt känt accepterar existensen av alla andra länder, så vore mycket vunnet. Israel är inte perfekt, men vilket land är det? Vilken annan stat är förtjänt av att upphöra existera?

Om man anser att någon gör fel är lösningen på problemet inte att utplåna den felande, utan att förmå vederbörande att bättra sig. Arabstaterna gör t. ex. definitivt fel genom att inte erkänna palestinska araber som flyktingar utan i stället hänvisa dem till läger. Och det är ett av de större problemen i sammanhanget, inte Israels existens. Men ingen vill utplåna arabstaterna för den skull, och det med all rätt.

Så budskapet till de antisionistiska angriparna är entydigt: Sluta skjuta på Israel! Ersätt destruktivitet med konstruktivitet. Bygg era egna länder i stället i demokrati och frihet. Se på Israel. Detta land har lyckats med det i 60 år, trots era angrepp.