Hisbollah heilarDet har beslutats den 22 juli med ikraftträdande idag den 25 juli, att döma av detta pressmeddelande (pdf).

Eller i vart fall är dess ”militära gren”, vilken nu den är, en terrororganisation. Men så sent som för några månader sedan, den 24 maj, förnekade en representant för just Hisbollah, nämligen dess ställföreträdande generalsekreterare Na’im Qassem att man kan dela upp hisbollah i en militär och politisk gren:

”Hizbullah has a single leadership as represented in the Shura (the organization’s council) and at its head, the secretary general [Hassan Nasrallah]. All political, social and jihadi work is tied to the decisions of this leadership. The same leadership that directs the parliamentary and government work also leads jihadi actions in the struggle against Israel.”

Vidare menade han att européerna gör sig till åtlöje genom denna distinktion: ”[they are drawing this distinction] because they need relations with us, and they are manipulating their own peoples [by saying] that they are conducting a dialogue with [Hizbullah’s] politicians rather than with members of [its] military [arm]. They have forgotten that for us, every child is both a military man and politician”. (Källa.)

Ett klarsynt uttalande. Visst är det manipulation att införa distinktioner som inte finns, bara för att kunna tala med den så kallat politiska grenen. Men att tala med en organisation som vill utplåna Israel genom våld, är knappast meningsfullt. En sådan organisation bör urskiljningslöst bekämpas, både med politiska och militära medel. För hela Hisbollah är en islamonazistisk (jfr de heilande soldaterna på fotot) antisemitisk terrororganisation. Och Hisbollahs ledning leder terrorn. Hela terrorn. De säger det själva.

Hisbollahs program finner du här. Där kan man till yttermera visso läsa följande:

Vårt primära antagande i kampen mot Israel är, att den sionistiska entiteten är aggressiv från sin begynnelse, och är byggd på land som slitits bort från sina ägare, på bekostnad av muslimernas rättigheter. Därför kommer vår kamp att avslutas först när denna entitet har utplånats. Vi erkänner inget avtal med den, ingen vapenvila och ingen fredsöverenskommelse, vare sig separat eller gemensam.

Länkar: DN, Annika Ström Melin i DN, Magnus Norell i SvD.