Archives

Julhälsning till Mellanöstern

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, december 24, 2013

Idag är det julafton. God Jul! I morgon för 2013 år sedan anses Jesus Kristus ha fötts. I Betlehem, en stad som befolkats av kristna nästan ända sedan dess. Men nu kanske det snart är slut med det. Andelen kristna i Betlehem sjunker konstant, nämligen. Hela Nordafrika, Levanten och Mindre Asien var förut kristna länder. […]

Söndagsnytt 2/2013 från Sapere Aude!

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, december 15, 2013

Mycket har hänt sedan sist. Mycket hade förtjänat mera djuplodande kommentarer, men för ögonblicket får ni hålla till godo med följande kortfattade notiser. Västmakterna sluter kärnkraftsavtal med den islamonazistiska regimen i Iran Det är mycket som tyder på att den iranska regimen därmed har lyckats föra västmakterna bakom ljuset och uppnå en ”hudna”, ett islamistiskt […]

Söndagsnytt 1/2013 från Sapere Aude!

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, oktober 13, 2013

För några år sedan brukade jag publicera korta notiser här kallade ”Lördagsnytt från Sapere Aude!”. Det är andra tider nu. Inte minst är det söndag. Här är något av det jag funnit anledning notera just denna söndag: Nobelpristagaren Peter Higgs – en antisemit? Higgs tilldelades för en del år sedan the Wolf price, men vägrade […]

Svenska Kyrkan förnedrar sig på nytt

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, november 22, 2012

Det har ju i dagarna varit kyrkomöte gubevars. Detta möte har bland annat utmynnat i en text som nog ligger nära både antisemitism och antisionism tyvärr. Mitt beslut att lämna denna kyrka för några år sedan framstår därmed återigen som ganska välgrundat. Nåväl, här är texten: Kyrkomötet har idag beslutat att uppdra till kyrkostyrelsen att: […]

”Krav på tydlig(are) märkning”

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, oktober 30, 2012

Det är rubriken på en artikel av Bitte Hammargren i dagens Svenska Dagbladet (det inom parentesen bara på nätet). Hon redogör där för en rapport kallad ”Trading Away Peace”, som Svenska Kyrkan och Diakonia står bakom tillsammans med en myckenhet andra kristna kyrkor och organisationer. Rapporten kan du ladda ned härifrån (pdf). Frågan är då […]

Antisionism på tre svenska muséer och två universitet?

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, mars 14, 2011

På Armémuseum pågår för närvarande en utställning under namnet ”Breaking the silence”. Vad den handlar om kan du läsa här. Där kan man läsa, att utställningen ”presenteras av Armémuseum i samarbete med Kristna Fredsrörelsen, Diakonia och Svenska Kyrkan, med stöd av Folke Bernadotteakademin och Sida”. På Medelhavsmuséet ska det snart påbörjas en utställning om Gazas […]

Diakonia och Svenska Kyrkan vill inte sätta press på Hamas

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, december 22, 2009

Detta är en rubrik som uttrycker en självklarhet. Så har det alltid varit. Och svaret på frågan vem de i stället vill pressa är också en självklarhet: Israel. Diakonia och svenska kyrkan står tillsammans med en rad andra entiteter bakom en ny ”rapport”, som givetvis fick mycket stort utrymme i P1-morgon idag. Diakonia har utkommit […]

Lördagsnytt från Sapere Aude! Nr 3/09

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, oktober 24, 2009

Idag är det FN-dagen. Grattis FN! Svenska FN-förbundet arrangerar i Göteborg ett seminarium om ”fred, säkerhet, nedrustning och skyldighet att skydda.” Vackert så, men allt detta kan tyvärr uppnås utan vare sig demokrati och frihet. Fred och säkerhet kanske till och med är enklare att upprätthålla i ett tillstånd av diktatur och underkastelse. Och när […]