Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juni 2021
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Talibanerna i Afghanistan tänker döda svenskar

Detta hot riktar en talibanledare mot den avdelning av den svenska armén som just nu tjänstgör i Afghanistan. Här kan du läsa en starkt förkortad version av intervjun, som konstigt(?) nog endast kan läsas i sin helhet(?) i SvD:s papperstidning i dag.

Tyvärr går det alltså inte att länka till den bild av den intervjuade personen ifråga där han sitter på golvet med sin kalashnikov bakom sig i något som knappast kan kallas reglementsenlig uniform. George Bush skulle säkert ha kallat honom en ”illegal combatant”, eftersom han i vart fall inte bär något sådant kännetecken på sin klädsel som enligt Avdelning I, art. 4 A 2 b) i III. Genèvekonventionen skulle göra att han kanske kunde anses som soldat och, i den mån han överlever och tillfångatas, bli accepterad som krigsfånge i konventionens mening.

Han är alltså som mest att anse som en brottsling.

Denne brottsling uttalar alltså olaga hot. Vi vet att talibaner faktiskt också har anfallit svenska soldater, vilket kan betecknas som mordförsök.

I intervjun säger han att ”ni måste förstå detta: vi är afghaner och muslimer. Tron brinner i våra hjärtan och vi kommer aldrig att foga oss under utländsk vapenmakt. Hellre dör vi martyrdöden”. Svenskar är välkomna i Afghanistan ”utan vapen för att bygga upp vårt fattiga, härjade land. — Om ni är muslimer”. Just nu är deras främsta mål ”att sabotera valet”.

Jag använde ovan ordet ”brottsling”. Jag nämnde också att talibanerna inte följer den III. Genèvekonventionen. Men jag talar här utifrån svensk och västerländsk rättsuppfattning. För talibanerna, som är islamister, gäller däremot shari’a och enligt denna rättsuppfattning har de all rätt att döda otrogna soldater som befinner sig på muslimskt territorium. Enligt islamisterna pågår ett rättfärdigt, lagenligt krig såväl i Afghanistan, som mot alla icke-muslimska stater. Ingenstans i shari’a talas om att den krigförande jihadisten skall bära något särskilt kännetecken för att erkännas som soldat.

Det är egentligen detta svårlösta dilemma som kriget i Afghanistan handlar om. Två oförenliga rättssystem kan inte samexistera. Det ena eller andra måste få överhanden. Det att anordna val i Afghanistan ligger i linje med västerländsk rättstradition. Men demokratiska val är ingenting som föreskrivs av shari’a, i synnerhet inte om det anordnas med stöd av otrogna. Alltså är det också helt logiskt att talibanerna försöker ”sabotera” valet.

Alltså måste vi välja sida. Islamisterna önskar – i sista hand med våld -utsträcka shari’as välde till att omfatta hela världen. Islamismen är bland annat därför att anse som en totalitär politisk ideologi.

Strävan att genomföra val är däremot ett utflöde av den västerländska liberala traditionen, enligt vilken människorna har rätt att frivilligt välja vem som ska styra staten och hur det ska ske. Något sådant val är otänkbart enligt shari’a.

Genom att försöka hjälpa afghanerna genomföra valet, samtidigt som talibanerna vill förhindra det, ser talibanerna svenskarna som fiender.

Nu är inte alla afghaner talibaner. Och strävan bör vara att talibanerna, liksom islamisterna i övrigt, blir så få som möjligt. Detta kan visserligen ske genom att skjuta dem, men bättre vore att försöka vinna deras ”hearts and minds”, helst innan de blir islamister och börjar vilja döda svenskar och andra otrogna.

Det är samma strategi som man använder mot andra brottslingar. I första hand bör man förhindra att de begår brott. Men när brotten väl begås, skall brottslingarna straffas. En svår uppgift när brottslingarna ser sig själva som rättfärdiga krigare och ser bestraffarna som krigförande fiender.

Kanske är det frågan om en ”clash of civilizations”. Bättre i så fall att denna konfrontation sker i Afghanistan än i Sverige. Hit kommer den förr eller senare om islamismens strävan till världsherravälde inte hejdas så långt bort härifrån som möjligt och så fort som möjligt. Med så få döda svenskar som möjligt, både i Afghanistan och i Sverige.

Tillägg senare samma dag: Dagens Nyheter har samma nyhet, och har även med bilden som jag talade om ovan. Se här.

Tillägg 2009-08-01: Jag har sent omsider uppmärksammat detta inlägg i Dagens Nyheter, författat av Niklas Ekdal. Rubriken är ”Stöd våra trupper”. Ja, när svenska soldater står inför akut dödshot i kampen mot islamismen är det inte för mycket begärt av oss.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Amerikansk dikt om ledarskap

Följande dikt, kallad ”The Leader”, innehåller en del intressanta aspekter på ledarskap:

Patient and steady with all he must bear,

Ready to meet every challenge with care,

Easy in manner, yet solid as steel,

Strong in his faith, refreshingly real.

Isn’t afraid to propose what is bold,

Doesn’t conform to the usual mould,

Eyes that have foresight, for hindsight won’t do,

Never backs down when he sees what is true,

Tells it all straight, and means it all too.

Going forward and knowing he’s right,

Even when doubted for why he would fight,

Over and over he makes his case clear,

Reaching to touch the ones who won’t hear.

Growing in strength he won’t be unnerved,

Ever assuring he’ll stand by his word.

Wanting the world to join his firm stand,

Bracing for war, but praying for peace,

Using his power so evil will cease,

So much a leader and worthy of trust,

Here stands a man who will do what he must.

Om man sedan sätter ihop de första bokstäverna i varje rad, ser man vilken ledare som dikten avser!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

USA beslutet att skapa fred mellan Israel och dess fiender

Det säger USA-sändebudet George Mitchell enligt Jerusalem Post.

Vad som inte tydligt framgår är vilken slags fred som man vill skapa. Läser man artikeln framgår mellan raderna att det är en västerländsk fred som avses, inte en islamistisk fred. Islamistisk fred kan nämligen bara råda där den islamiska lagen, shari’a, härskar. En fred med ett icke-muslimskt land, såsom Israel, är enligt islamismen omöjlig. Med ett sådant land råder som mest en längre eller kortare vapenvila, hudna.

Detta kommer mig att tänka på vad Martin Luther King en gång sade, nämligen att fred inte innebär frånvaro av krig, utan närvaro av rättvisa (justice). Detta har jag bloggat om här. Nu var det väl inte den islamiska lagen som King menade. Men det verkar som att islamisterna menar just detta.

Anwar Sadat, som kanske inte var islamist, men väl muslim, nämnde orden ”rättvis fred” flera gånger när han år 1977 talade i Knesset, läs här. Ismail Haniyeh säger här att Hamas gått med på ”vapenvila” (sic!) och att man eftersträvar ”peace based on justice”. Som artikelrubriken lyder: ”A just peace or no peace”.

Det finns alltså olika innebörder i begreppet ”just peace”. Misstanken är att när islamister, som Haniyeh, tar ordet rättvisa i sin mun, då är det just den islamistiska ”rättvisan” som avses. Men enligt denna slags ”rättvisa” får inte Israel existera – och för övrigt ingen annan icke-muslimsk stat heller. Som mest kan vapenvila råda, i avvaktan på att islam segrar.

Så även om USA kan lyckas att uppnå en fred i västerländsk mening mellan Israel och alla dess fiender, kommer ändå krig alltid att råda i islamistisk mening så länge Israel och/eller islamismen existerar.

Det är kanske därför bäst att inse och anpassa sig till det faktum att islamisterna alltid, så länge det finns tillräckligt många islamister, kommer att befinna sig i krig med västerlandet och alla andra icke-muslimska stater.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Araberna vill utplåna Israel

Det är ett av budskapen i den film som du kan se härnedan. Nåja, alla araber kanske inte vill det, men tillräckligt många för att hotet mot Israel bör tas på största allvar. Det är inte en egen stat som dessa araber eftersträvar, utan tvärtom att göra slut på en annan stat: Israel.

Här kan du lyssna på en arab, som har annan uppfattning och som säger några sanningens ord:

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Samma motståndare i Afghanistan och Israel

Talibanerna har enligt Expressen sagt sig ligga bakom angreppet på svenska och finska styrkor i Afghanistan, ett angrepp som ledde till att tre av talibanerna dog och några skadades. Svenskarna och finnarna segrade och förblev oskadda.

Talibanernas mål är att förmå icke-muslimska trupper att lämna det muslimska landet Afghanistan. De otrognas trupper får icke befinna sig på muslimskt land, nämligen. Talibanerna lyckades få de sovjetiska trupperna att lämna en gång. Bör då svenskarna, amerikanerna m. fl. bli kvar?

Enligt islamismen, en politisk ideologi som talibanerna – och al-Qaida som också finns i Afghanistan – bekänner sig till, kommer svenskarna, amerikanerna m. fl. från ”krigets hus”, dar al-harb, dvs. från icke-muslimska länder, sådana länder vars medborgare enligt islamismen skall bekrigas till dess de underkastar sig den islamiska lagen – eller dör.

På samma sätt skall Israel, ett icke-muslimskt land som därtill haft fräckheten etablera sig på ett en gång muslimskt land, enligt Hamas och Hisbollah bekrigas till dess israelerna underkastar sig den islamiska lagen – eller dör. Bör då israelerna bli kvar?

Motståndet utgörs i båda fallen av olika islamistiska rörelser. Hela världen skall enligt dem, antingen frivilligt eller genom krig, ovillkorligen underkasta sig den islamiska lagen. Detta hot riktar sig alltså inte bara mot Afghanistan, USA och Israel, utan även mot Sverige – och hela världen.

Vad är det som försvaras? För USA:s del är det givetvis rimligt att de på plats i Afghanistan röjer upp bland Al Qaida, som gjorde sig skyldiga till angreppet mot USA den 11 september 2001, och som hade och har sina baser i Afghanistan. Syftet är naturligtvis att förhindra framtida attacker mot USA. Naturligtvis ska amerikanerna bli kvar till dess jobbet är avslutat, hotet slutligen avvärjt och eliminerat.

Den demokratiska staten Israel försvarar själva sin existens som den enda judiska staten på jorden, den enda stat vars själva existens är hotad. Naturligtvis skall israelerna bli kvar. Israel har rätt att existera.

Bör då svenskarna stanna kvar i Afghanistan? Vad försvarar svenskarna?

Svenskarna tillhör, tillsammans med soldater från väldigt många länder, ISAF, dvs. International Security Assistance Force. Deras hemsida finns här. Styrkans uppgift är att

assist the Afghan government “in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas, so that the Afghan Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can operate in a secure environment.”

ISAF is a coalition of the willing – not a UN force properly speaking – which has a peace-enforcement mandate under Chapter VII of the UN Charter.
Källa

Man noterar här att ISAF har ett mandat att ”framtvinga fred”. Vilken fred?

Islamismen erkänner ingen fred med ”krigets hus”. Fred förekommer bara i ”islams hus”, dar al-Islam. Att då otrogna soldater från krigets hus skulle kunna framtvinga fred i islams hus verkar alltså ganska osannolikt utifrån islamistiska utgångspunkter.

Man måste dock beakta, att långt ifrån alla afghaner är islamister. Om svenskarna, tillsammans med de andra ISAF-styrkorna, lyckas vinna de icke-islamistiska afghanernas ”hearts and minds”, och visa fasthet mot talibaner och al-Qaida, så minskar därigenom det islamistiska hotet mot Afghanistan men även mot omvärlden, en omvärld där även Sverige är beläget.

De svenska soldaternas uppgift i Afghanistan är alltså i grunden den samma som USA:s, och som Israels uppgift: Att rida spärr mot islamismens strävan till världsherravälde.

Sverige bör visserligen kunna försvaras även i Sverige, men det bästa försvaret består väl ändå i att slå fienden innan han hunnit landstiga, så långt bort från Sveriges kuster som möjligt.

Islamisternas vapen består förvisso inte enbart av kulor och krut. Många islamister har sannolikt redan landstigit, och de bedriver sitt krig på andra sätt, vid andra fronter.

Mohamed Omar tycks till exempel vara en av de redan landstigna. Han menar ju, att ”ingen står emot islam”, läs här.

Islamismen har dock motståtts vid flera tillfällen, som framgår av länken. Och igår gjorde svenska soldater ytterligare framgångsrikt motstånd.

Heder åt dem!

Och till finnarna: hakkaa päälle suomen poika/tyttö!

Carl Bildt är förresten numera ”försiktigt positiv” om utvecklingen i Afghanistan. Detta enligt Dagens Nyheter. Talibanernas utsikter till framgång i det afghanska presidentvalet den 20 augusti är enligt honom ”ytterligt begränsade”. Låter bra i och för sig, men vad bryr sig egentligen en taliban om val. Talibanerna söker nog främst framgång på krigsskådeplatsen, inte på ”valplatsen”.

I går blev de dock besegrade. Låt oss hoppas på och verka för många fler sådana talibanska och islamistiska nederlag, såväl på slagfält och ”valplatser” som i människornas ”hearts and minds”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The National Migration Board fired me for claiming Israel has a right to exist

This is the english title of an article by me that was recently published on swedish news-site Newsmill. It has now been translated into English and published on the internet-site of Svensk Israel-information. It can be accessed here. The article also appears on this site.

It should be noted that the original article includes links to some music. Those links can be accessed only through the Newsmill link – with the exception of the one I can’t resist reproducing below:

I am very grateful to Adam Eberhag for the translation of the article and to Svensk Israel-information and Pophöger for publishing it.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Hamas stjäl internationellt bistånd och hotar FN-personal

Man behöver inte vänta länge för att få ytterligare bevis på det jag skrev om igår, nämligen hur bistånd ofta underlättar för de palestinska politiska rörelser vilka har som syfte att utplåna Israel, att nå sitt mål.

Jerusalem Post skriver alltså, att Hamas hotat hjälporganisationer och stulit miljoner dollar och att risken är stor att ytterligare hjälp skall falla i Hamas blodbesudlade händer. All humanitär hjälp till Gaza kräver godkännande av Hamas. Bara sedan Israels senaste försvarskrig i Gaza har Hamas lagt beslag på miljontals dollar som sänts dit via UNDP. Man försöker hitta vägar att kringgå Hamas, heter det. Enligt Arutz7 kände sig FN-chefen i Gaza så hotad att han var tvungen att fly för sitt liv.

Men hur skulle Hamas kunna kringgås. Hamas utgör regeringen i vad som skulle ha kunnat vara en självständig palestinsk stat i Gaza, om inte Hamas mål i stället för att skapa en stat hade varit att utplåna Israel. Inte undra på då att Hamas behöver pengar för att fortsätta kampen mot Israel.

Är det då någon mening att skicka bistånd till Gaza som med säkerhet inte kommer att användas just som bistånd utan just till strävan att utplåna Israel?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Den enes stöd, den andres död?

Det börjar bli allt mer uppenbart, till och med för mig, att ingen palestinsk rörelse av betydelse egentligen erkänner att Israel har rätt att existera. Senast igår upprepade Fatah denna ståndpunkt, läs här.

Och i Herald Tribune/NYTimes läser jag att Hamas nu visserligen för stunden har ändrat taktik, från beskjutning av Israel till ”public relations”. Men man ska inte tro Hamas syfte förändrats för den skulle. Syftet är fortfarande att utplåna Israel. Som jag skrev här, och som du kan läsa i IHT/NYT-artikeln så var inte Kassam-beskjutningen särskilt effektiv. Dags då att ändra taktik.

Även om taktikerna förändras så är målet alltså ändå alltid ett och samma: Israels utplåning.

Men eftersom Israel har rätt att existera, som demokratisk stat, som judisk stat, som stat i sig – precis som en palestinsk stat skulle ha rätt att göra det om någon bara vore tillräckligt intresserad av att skapa en – så kan det knappast vara rimligt att stödja dem som önskar utplåna Israel.

Denna önskan är av allt att döma så utbredd i ”Palestina”, dvs. ”Västbanken” och Gaza, att varje stöd till något som helst projekt i dessa områden antingen direkt eller indirekt bidrar till att underlätta kampen mot Israel och för Israels utplåning.

Det är därför jag kritiserade att en palestinsk organisation fick motta Alma-priset till Astrid Lindgrens minne, läs här.

Detta är förvisso bara en droppe i havet, och i det stora perspektivet ganska betydelselöst. Men många droppar små blir en liten bäck, och det sägs ju att det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

Mera betydelsefullt är det jag läser här, dvs. att palestinierna under åren 2008-2010 har blivit lovade 7,7 miljarder amerikanska dollar i bistånd. Det blir väl ungefär 70 miljarder svenska kronor. Sverige utpekas som en stor bidragsgivare, tillsammans med bl. a. USA och EU.

Mera betydelsefullt är, att USAID har bidragit med mer än 2,2 miljarder dollar sedan år 1993.

Mest betydelsefullt är dock kanske att USA bidrar med 1,3 miljarder dollar för att bygga upp en palestinsk armé, detta enligt vad som framgår här.

Om man går vidare därifrån via en av länkarna hittar man en analys skriven i juni 2007 av den eminenta Caroline Glick:

Today Bush and Olmert will announce their full support for Fatah chief and Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas’s new government. The US will intensify General Keith Dayton’s training and arming of Fatah forces. Israel will give Fatah $700 million. The Europeans and the rest of the international community will give the ”moderate, secular” terror group still more money and guns and love. The US will likely also demand that Olmert order the IDF to give Fatah terrorists free reign in Judea and Samaria.

Vid den tiden gav alltså Israel självt stora pengar till en organisation som syftar till att utplåna just Israel! Var Olmert drabbad av någon slags dödsdrift?

Denne general Dayton sysslar tydligen med att träna och beväpna Fatah-styrkor, dvs. styrkor som tillhör en rörelse som med våld vill utplåna Israel, läs här.

Enligt en annan av länkarna, fortsätter denna uppbyggnad och beväpning av palestinska styrkor, nu med stöd av Obama.

Risken är då uppenbar, att dessa styrkor vänder sina vapen mot Israel, så som palestinier och araber gjort så många gånger förut.

När USA beväpnade talibanerna i Afghanistan så gjorde man det för att driva ut Sovjetunionen ur landet. Det lyckades man verkligen med, men sedan vändes vapnen mot USA själva.

Att beväpna Fatah kanske kan dämpa Hamas-inflytandet, men vad spelar det egentligen för roll. Båda organisationerna vill ju utplåna Israel. Det är sannolikt mot Israel som vapnen slutligen kommer att vändas, precis som alltid hittills.

Det är kanske i förtröstan på detta, som den palestinska polisen gör sina hitlerhälsningar:

Hitlerhälsning från den palestinska polisen
Läs mera här
.

Frågan blir då: Vem bör vi stödja? Dem som bidrar till strävan att utplåna Israel, eller dem som tvärtom vill att Israel ska bestå? Problemet för oss som anser att Israel har rätt att existera är att det för närvarande är svårt att hitta några betydande aktörer som entydigt i såväl ord som handling verkar för just Israels fortsatta existens.

Tillägg något senare: Jag hann knappt trycka på publiceringsknappen, förrän jag hittade detta inlägg från i juni av Caroline Glick igen. Hon citerar general Dayton som uppges ha sagt följande:

If Israel does not surrender Judea and Samaria within two years, the Palestinian forces he and his fellow American officers are now training at a cost of more than $300 million could begin killing Israelis.

OK, så varför tränar han dem då? För att de faktiskt ska döda israeler?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bör palestiniers svenska medborgarskap återkallas?

Svenska Dagbladet skriver i dagens ledare att Jordanien börjat återkalla palestiniers jordanska medborgarskap, enligt inrikesministern därför att ”vi vill understryka varje persons sanna identitet och nationalitet”.

Med tanke på att bortåt 70 procent av jordanierna är palestinier, så lär det inte bli många medborgare kvar i landet när man är klara.

Kanske borde Israel – och varför inte Sverige – göra samma sak? Och varför stanna vid palestinier? Visst är det viktigare att understryka identitet och nationalitet framför att vara medborgare i ett annat land. Eller har jag fel? I så fall har den jordanske inrikesministern också fel. Som SvD skriver: ”Så agerar ingen civiliserad stat”.

SvD skriver vidare att detta bara är ett led i att sätta press på Israel. Visst är det så. Palestinierna ska ses som flyktingar från Israel, ingenting annat. Då kan de givetvis inte vara medborgare i något annat land.

Det är alltså viktigare att hålla uppe pressen på Israel genom att låta de palestinska flyktingarna från Israel och deras ättlingar lida i evig tid, att beröva dem medborgarskap och förvägra dem integration i de stater dit de kommit än att verkligen hjälpa dem. För den hjälpen består inte i att hålla dem i fåfängt hopp om att en gång återvända dit där deras förfäder en gång bodde i syfte att utplåna just det landet: Israel.

Det kommer aldrig att ske.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Fatah kommer aldrig att erkänna Israel

Det säger enligt Arutz7 en nära medarbetare till den palestinske ”presidenten” tillika Fatah-ledaren Mahmoud Abbas:

Not only will Fatah never recognize Israel, but it will never end its call for armed struggle against Israel, he said. “Let those who are deluding themselves hear: this will never happen,” he said.

Att den Palestinska Myndigheten (PA) erkänt Israel – men inte som judisk stat – har att göra med att man annars inte kan ”tjäna det palestinska folket”. För Fatah finns inga sådana begränsningar, heter det.

Nej, PA:s ”erkännande” av Israel ska ju ha skett enbart för att få tillgång till internationellt bistånd, läs här. Men Fatah avser alltså att i islamistisk anda kriga vidare i syfte att utplåna Israel. I denna strävan skiljer de sig alltså inte från Hamas, PFLP, Hisbollah, Iran …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,