Archives by Tag 'TT'

”Robotattack dödade två i Gazaremsan”

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, januari 22, 2014

Detta är rubriken på två helt likalydande nyhetsartiklar som idag publicerats såväl i Svenska Dagbladet som i Dagens Nyheter på nätet. Kanske på fler ställen också. Upphovet anges i DN vara TT-Reuters. Jaha. Det är lite konstigt att detta uppmärksammas i svensk gammelmedia först efter att det från det gentemot Israel fientliga territoriet Gaza under […]

”Flygräder mot Gaza efter raketanfall”

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, oktober 13, 2012

Så lyder en av rubrikerna på Sveriges Radios nyheter idag den 13 oktober. Härnedan kan du läsa hela meddelandet som lästs upp i radion idag: Israeliskt flygvapen slog på lördagen till på tre ställen på Gazaremsan några timmar efter att en raket från Gaza exploderat i Israel, uppgav båda sidor. ”Platserna angreps som svar på […]

Israel under attack III

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, augusti 25, 2011

Det uppges, t. ex. i DN den 22 augusti kl 16.05 här, att en ”vapenvila” råder i kriget mellan Gaza och Israel. Men islamisterna, t. ex. den islamonazistiska organisationen Hamas, som styr Gaza, skulle nog kalla fenomenet för ”hudna” eller ”tahadiya”. Dessa begrepp har inte alls innebörden av vad vi normalt kallar vapenvila, utan utgör […]

Israel utpekas som skurken i dramat – som vanligt

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, mars 28, 2011

Svenska Dagbladet återger i dag följande uppseendeväckande notis, som enligt vad som framgår hopkommits av TT-AFP: I lördags uppgav islamiströrelsen Hamas att flera palestinska grupper enats om att upphöra med sin raketbeskjutning mot Israel – på villkor att Israel slutar med sina anfall mot mål i Gazaremsan. Men överenskommelsen grusades fort när de israeliska flygräderna […]

Israel slår tillbaka mot terrorister i Gaza

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, januari 6, 2010

Ovanstående utgör ytterligare en rubrik som vi aldrig kommer att få läsa i gammelmedia. Men konstigt nog har TT – och följaktligen ingen svensk tidning på nätet – såvitt jag kunnat se ännu inte skrivit alls om det israeliska flyganfallet mot terrorister i Gaza i går, än mindre satt någon rubrik. Reuters skriver i alla […]

Fatah-terrorister som mördat en rabbin skjutna på Västbanken

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, december 26, 2009

Här kommer ytterligare en rubrik bland dem alla som vi aldrig läst och aldrig kommer att få läsa i vanliga media. I stället lyder rubriken t. ex. i DN och SvD ”Israel sköt ihjäl al-Fatahmedlemmar” respektive ”Sex palestinier ihjälskjutna”, ungefär som att det skett helt utan anledning. Det är TT som ligger bakom båda artiklarna […]

Gaza angriper Israel på nytt – Israel försvarar sig

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, november 22, 2009

Mot bakgrund av dagens rapportering i bl. a. SvD och DN och de flesta andra svenska dagstidningar på nätet, kan man konstatera, att mitt antagande för några dagar sedan, om tillnyktring i media när det gäller nyhetsrapporteringen från Gaza var fel. Dagens rubrik lyder: ”Israeliska flygangrepp mot Gaza”. Dessutom skriver man – ja det är […]

Palestinska raketer angrep på nytt Israel

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, november 19, 2009

I serien ”Nyhetsrubriker vi aldrig läst” och sannolikt aldrig kommer att få läsa, utom här på Sapere Aude! alltså, är det nu dags för den ovan angivna. I stället förmedlar TT-AFP rubriker och artiklar av nedanstående slag: Israeliskt flyg angrep Gaza Israeliskt stridsflyg angrep i dag en byggnad och två tunnlar i Gazaremsan efter ett […]

Svenska medias ensidiga ställningstagande mot Israel

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, augusti 17, 2009

Ännu mer än sex timmar efter det att Svensk Israel-Information gick ut med detta scoop, om att det är en antisionistisk vänsterextremist som står bakom HRW-rapporten som kritiserar Israel, har ingen svensk tidning, radio- eller TV-kanal ansett det vara värt besväret att rapportera om detta. – Än mindre TT … Men nyheten om HRW-rapporten, ja […]

Arabstaterna är rädda för Israels kärnvapen

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, augusti 16, 2009

Om detta skriver bl. a. DN, Dagen och SvD och återger en nyhet förmedlad av TT. Arabstaterna ”uttrycker oro över Israels nukleära kapacitet” och begär att Sverige som EU-ordförande ska hjälpa Arabförbundet att driva igenom en resolution i IAEA om ”hjälp att implementera icke-spridningsavtalet i Israel”. Vad är de rädda för? Att Israel ska anfalla […]