Archives by Tag 'NATO'

Trump, FN, NATO, Mexiko, ”Palestina” och Pacta sunt servanda

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, november 13, 2016

För att ta det sista först: Pacta sunt servanda är latin för ”avtal skall hållas”. Det är en bra levnadsregel som bör gälla såväl för stater som för individer, något som i vart fall medlemsstaterna i NATO och ”Palestina” bör ta fasta på. Jag återkommer till detta nedan. I den allmänna strävan att ”kasta skit” […]

Den ryska inringningen av Ukraina: Nu står Moldavien och Transnistrien på tur

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, mars 23, 2014

Det går att läsa både i DN och på BBC hur Ryssland kraftsamlar vid Ukrainas östra gräns. Så här rapporterar DN: Högste befälhavaren för Natos trupper i Europa varnade på söndagen för den kraftiga ryska uppbyggnaden av trupper vid Ukrainas östra gräns – och pekade också ut utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien som ett tänkbart nytt […]

Libyen och Gaza – samma andas barn?

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, mars 23, 2011

Visst är det konstigt. När Libyens diktator Kadaffi börjar angripa sin civilbefolkning med våld tar det bara några få veckor innan västmakterna ingriper militärt – till skydd för civilbefolkningen alltså. Men när de islamonazistiska terroristerna i Gaza, t. ex. Hamas, i decennier angriper den israeliska civilbefolkningen utan att västmakterna lyfter ett enda finger till judarnas […]

Kina, Israel, Carl Bildt och den Anatoliska Örnen

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, november 17, 2010

Jag läser i senaste numret av National Review (pappersversionen, November 15, 2010, sid. 11) att NATO-staten Turkiets flygvapen nyligen har samövat i Turkiet med den kommunistiska diktaturen Kinas flygvapen, detta under den ”Anatoliska örnens” egid. Uppgiften bekräftas i Aviation Week. Den Anatoliska örnens hemsida finns här. På engelska kallar man sig Anatolian Eagle och det […]

Be inte om ursäkt för friheten!

By Sapere Aude - Last updated: måndag, april 6, 2009

NATO:s tillträdande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen ber inte om ursäkt för de så kallade Mohammedkarikatyrerna: ”I Danmark ber vi inte om ursäkt för att vi har yttrandefrihet”. Läs DN eller SvD. Det gör han alldeles rätt i, för som det heter i visan ”frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring”. I […]

Att tala samma språk

By Sapere Aude - Last updated: söndag, september 21, 2008

Ryssland har genom att angripa Georgien angivit tonen i det nya Europa. Det är vapnen, angreppsvapnen, som skall tala, inte orden. Om Ryssland alltså vill att dialogen med EU och USA skall föras inte med ord utan med vapen, så gäller det att EU och USA har viljan och förmågan att svara med samma mynt […]

The vanished army

By Sapere Aude - Last updated: tisdag, maj 13, 2008

SvD skriver här om en ”plan” att minska försvaret till en (1) brigad, dvs. drygt åttatusen man. Inte för att jag är någon militär expert, men det förefaller helt omöjligt att försvara hela Sveriges territorium med så få soldater. Så om planen genomförs, kanske denna enda brigad eventuellt kan räcka till för att försvara t. […]

Det halva försvaret

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, april 23, 2008

I SvD idag redogörs för hur snart sagt allt inom försvaret – utom Högkvarteret – ska halveras. Inte vaktparaden heller hoppas jag, för även om den ”eviga freden” inträder så är en klämmig parad alltid välkommen, tycker jag i min enfald! Men allvarligt talat: ”Ett land har alltid en armé – sin egen eller någon […]